Wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-2020

UM Wrocławia

Zapraszamy wszystkie wrocławskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach i w czerwcowym Kongresie.

22 maja 2017 r. Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, na specjalnej konferencji prasowej z udziałem m.in. dyr. Departamentu Spraw Społecznych i przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych poinformował o dwóch wydarzeniach, które odbędą się 9 czerwca, będą to – wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych.

– To bardzo ważne wydarzenia, bo jednym z mierników obywatelskości jest działalność organizacji pozarządowych – podkreśla Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Jacek Sutryk, dyr. Departamentu Spraw Społecznych, przypomniał, że we Wrocławiu działa ponad 4 tys. NGO. Na realizowane projekty miasto przeznacza 3% budżetu, czyli ok. 100 mln zł, i co roku tych pieniędzy jest więcej.

– We Wrocławiu sprawdza się konstytucyjna zasada subsydiarności. Organizacje pozarządowe dużo lepiej i efektywniej niż państwo są w stanie realizować zadania z zakresu m.in. kultury, sportu czy ekologii – wylicza Jacek Sutryk.

– Wierzymy, że kongres przyczyni się do budowania dialogu, zrozumienia, wymiany doświadczeń między organizacjami pozarządowymi i samorządem Wrocławia. Kongres będzie miejscem nie tylko dyskusji o najważniejszych celach, ale również okazją do luźnych rozmów, poznania się, nawiązania kontaktów partnerskich. Planujemy spotkania branżowe. Tematami rozmów będą m.in.: kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia. Ważnym punktem spotkania będzie również temat wyborów do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i prezentacja kandydatów. Przypominamy że do 29 maja organizacje mogą wskazywać swoich przedstawicieli – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyr. Biura Partycypacji Społecznej.

Terminarz wyborów

  • Ogłoszenie wyborów: 15 maja 2017 r.
  • Zgłaszanie kandydatów: 16–29 maja 2017 r. (przez 14 dni)
  • Publikacja listy kandydatów organizacji: 8 czerwca 2017 r.
  • Głosowanie: 9–19 czerwca 2017 r. (przez 10 dni)
  • I Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych (09.06.2017 r.) – prezentacje kandydatów, punkt wyborczy
  • Publikacja wyników wyborów: do 26 czerwca 2017 r.