Wizja: Zrównoważony rozwój oparty na wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców oraz kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości

Naszą wizję zainspirowali sami wrocławianie. W badaniu, które przeprowadziliśmy latem 2016 r. zapytaliśmy m.in. o to, jakie powinny być priorytety władz miasta w najbliższych 10 latach. Oto cztery pierwsze wyniki:

 

45,2%

  • Polityka proekologiczna, w tym lepsza ochrona powietrza i zwiększenie powierzchni terenów zieleni – 45,2 proc.

44,9%

  • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta – 44,9 proc.

43,6%

  • Rozwijanie transportu publicznego – 43,6 proc.

32,4%

  • Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – 32,4 proc.

Nasza wizja jest zgodna z Kartą Lipską. Unijnym dokumentem, przyjętym w 2007 r. Postuluje on zrównoważony rozwój miast. Podkreśla, że dobrobyt gospodarczy, równowaga społeczna i zdrowe środowisko są równie ważne. Mówi, że nie ma „postępu społecznego i wzrostu gospodarczego” bez „równowagi społecznej w miastach i pomiędzy nimi” oraz gwarancji „różnorodności kulturowej i wysokiej jakości standardów w zakresie projektowania, architektury i środowiska”.

Jakie są trzy główne składniki wizji? 

Zrównoważony rozwój

Liczy się nie tylko wzrost ekonomiczny. Równie ważne są sprawy społeczne (edukacja, opieka zdrowotna, wsparcie najuboższych) oraz ochrona środowiska. Nie wolno też przejadać zasobów. Nasze wnuki powinni mieć ich przynajmniej tyle samo, co my.

Wysoka jakość życia 

Wrocław powinien być wygodny, bezpieczny, zdrowy, przyjazny, zarówno dziś, jak i w przyszłości. Dlatego w wizji uwzględniamy dobrostan nie tylko obecnych, ale także przyszłych mieszkańców miasta. Chcemy zapewnić taką jakość życia, by stale przyciągać nowych mieszkańców. Będziemy także rozbudowywać istniejącą infrastrukturę społeczną, by zachęcać wrocławian do posiadania dzieci.

Gospodarka oparta na wiedzy

Zasobność Wrocławia chcemy budować naszą mądrością. Dlatego stawiamy na kreatywność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość, kompetencje i doświadczenie. To zresztą kolejny przejaw kontynuacji – Wrocław od kilkunastu lat świadomie buduje gospodarkę opartą na wiedzy. I to nam się udaje!