Miasto w twoich rękach!

Fot. Marta Sobala

Chcesz działać na swoim osiedlu? Zintegrować mieszkańców, powspominać, wprowadzić nowe nawyki? Wiesz jak, ale nie masz za co? Idziemy z pomocą.

Prezentujemy programy grantowe, dzięki którym możesz uzyskać nawet do 20 000 zł na działania społeczne na twoim osiedlu. Są to zarówno programy ogólnomiejskie, a nawet regionalne, lecz także te osiedlowe.

W tym roku realizacja projektów uzależniona jest w znacznej mierze od sytuacji epidemicznej. W każdym z przypadków rozstrzyga o niej jednostka prowadząca projekt.

Zapoznaj się z założeniami i terminami i aplikuj!

MIKROGRANTY

Jakie cele programu?

Celem programu jest udostępnienie osobom, grupom nieformalnym, także tym młodzieżowym (między 13 a 21 rokiem życia) oraz organizacjom pozarządowym (do 5 lat działalności lub takie, których przychód za ostatni zamknięty rok obrotowy nie przekroczył 3 tysięcy złotych brutto) środków pieniężnych oraz wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, promocyjnego i edukacyjnego na realizację działań lokalnych na terenie Wrocławia. Inicjatywy mogą mieć bardzo różnorodny charakter – animacyjny, edukacyjny, rekreacyjny, aktywizacyjny, mogą być związane z wszystkimi dziedzinami sztuki – ważny jest charakter kulturotwórczy.

Działania w ramach programu umożliwiają zdobycie i rozwój umiejętności niezbędnych do skutecznego wpływu na swoje miasto, prowadzenia oddolnych inicjatyw z sąsiadami, a także zachęcają do kreatywnej dyskusji i wymiany poglądów w kontekście społecznych działań w mieście. Ważne jest także wykorzystywanie potencjału funkcjonalno-przestrzennego wrocławskich osiedli do realizacji inicjatyw aktywizujących i więziotwórczych, z naciskiem na aktywizację obszarów położonych poza Starym Miastem. Program zachęca także do przyjrzenia się przestrzeniom powstałym dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu, których wykorzystanie jest dodatkowo punktowane.

Wyróżnikiem programu jest jego edukacyjny charakter – przekazywane w ramach wsparcia fundusze (co ważne – nie są one przelewane na konto osób/grup/organizacji) są okazją do pracy nad każdą z inicjatyw, możliwe jest jej modyfikowanie, udoskonalanie, dopasowywanie do okoliczności. Program nie ma charakteru stricte grantowego, dzięki czemu działania w każdym z realizowanych projektów stają się okazją do „przetrenowania” swoich umiejętności, pomysłów, a także zdobywania partnerstw, kontaktów czy wiedzy i doświadczenia. Dodatkowo zespoły Strefy Kultury Wrocław i Fundacji Umbrella co roku poszerzają ofertę szkoleń przygotowujących do prowadzenia projektu oraz warsztatów poświęconych konkretnym tematom inicjatyw. Od trzech lat działa też Akademia Mikrograntów – cykl szkoleń skierowanych do osób, które nigdy jeszcze nie realizowały swojego projektu.

Jakie działania finansowane?

W ramach programu mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą realizować swoje pomysły na działania ze wszystkich dziedzin sztuki, działania z zakresu animacji, edukacji kulturalnej, aktywizacji społecznej, rekreacji oraz inne o charakterze kulturotwórczym.

Kiedy nabory i realizacja w 2020?

Nabór I: 1–15 lutego – zakończony, wyniki 13 marca
Nabór II: 1–15 maja, wyniki 8 czerwca
Nabór III: 1–15 września

Realizacja projektów
1. Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych

I: połowa marca – 31 października
II: początek lipca – 30 listopada
III: połowa października – 15 grudnia

2. Mikrogranty dla grup młodzieżowych

I: ok. 20 marca – 30 września
II: początek lipca – 31 października
III: połowa października – 15 grudnia

3. Mikrogranty dla młodych organizacji pozarządowych

I: ok. 20 marca – 30 września
II: początek lipca – 31 października 
III: ok. 15 października – 10 grudnia

Jaka kwota dofinansowania?

Młodzieżowe grupy nieformalne – do 1 000 zł brutto
Osoby fizyczne i grupy nieformalne – do 5 000 zł brutto
Młode NGO (do 5 lat działalności) – od 5 do 10 000 zł brutto

Kto może aplikować?

Pełnoletnie osoby fizyczne (także te prowadzące działalność gospodarczą) i grupy nieformalne (nieograniczona liczba członków),  NGO (do 5 lat działalności luob starsze ale o przychodzie do 3000 zł za ostatni zamknięty rok obrotowy) oraz młodzieżowe grupy nieformalne (członkowie od 13 do 21 lat).

Kontakt

Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych: mikrogranty@strefakultury.pl, +48 71 712 75 72
Mikrogranty NGO: mikrograntyngo@sektor3.wroclaw.pl, +48 71 359 75 00
Mikrogranty Młodzieżowe: mikrograntymlodziezowe@sektor3.wroclaw.pl i +48 603 313 819

Biura Programu
Mikrogranty dla osób fizycznych i grup nieformalnych: Barbara, ul. Świdnicka 8B
Mikrogranty NGO i Mikrogranty Młodzieżowe: Sektor 3, ul. Legnicka 65

www.wroclaw.pl/mikrogranty
www.strefakultury.pl/mikrogranty
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntyngo
www.sektor3.wroclaw.pl/mikrograntymlodziezowe

Facebook
Instagram
YouTube

KUŹNIA PROJEKTÓW

Jakie cele programu?

  • odkrywanie i wsparcie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych realizowanych przez sympatyków osiedla Karłowice – Różanka,

  • aktywne uczestnictwo nieformalnych grup mieszkańców osiedla Karłowice – Różanka w konkursie, poprzez umożliwienie realizacji inicjatyw społecznych w lokalnym środowisku,

  • aktywizacja mieszkańców osiedla Karłowice - Różanka w zakresie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej,

  • pobudzanie i wzmacnianie aktywności społecznej,

  • integracja lokalnej społeczności,

  • budowanie więzi międzypokoleniowych,

  • wzmocnienie postaw obywatelskich społeczności lokalnych osiedla Karłowice – Różanka,

Jakie działania finansowane?

Szukamy ludzi, który mają pomysły na nowatorskie działania społeczno-kulturalne, np. działanie sąsiedzkie, akcję w przestrzeni miejskiej, grę miejską, działanie performatywne, działanie interdyscyplinarne, realizowane na osiedlu Karłowice-Różanka.

Kiedy nabory i realizacja w 2020?

  • na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2020

  • realizacja pomysłu od 14 września do 15 grudnia 2020

Jaka kwota dofinansowania?

Wysokość dofinansowania do 4 000 zł brutto.

Kto może aplikować?

Do udziału w projekcie zapraszamy początkujących animatorów kultury, artystów i wszystkich miłośników osiedla Karłowice-Różanka, którzy łączą rozwijanie swoich pasji z działaniami na rzecz lokalnego otoczenia. W konkursie może wziąć udział  każdy mieszkaniec i sympatyk osiedla Karłowice-Różanka!

Kontakt

Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5a.
Anna Borowska, anna.borowska@ckagora.pl, +48 71 325 14 83, w. 106.

Strona www

DOLNOŚLĄSKIE MAŁE GRANTY

Jakie cele programu?

Program skierowany jest do mieszkańców (grup nieformalnych) Dolnego Śląska.

Cele programu: aktywizacja, wzmacnianie postaw obywatelskich, zwiększanie jakości oraz ilości działań będących odpowiedzią na lokalne potrzeby i problemy.

Jakie działania są finansowane?

VI edycja poświęcona jest w szczególności działaniom społecznym na rzecz wsparcia mieszkańców Dolnego Śląska w walce z epidemią koronawirusa.

Kiedy nabory i realizacja w 2020?

Od 14 kwietnia do 28 kwietnia trwa nabór wniosków.

13 maja 2020 roku - data publikacji listy rankingowej.

Realizacja projektów - od 15 maja 2020 roku do 10 sierpnia 2020 roku

Jaka kwota dofinansowania?

Dofinansowanie w wysokości od 1000 zł do 5000 zł otrzyma 45 najwyżej ocenionych wniosków.

Kto może aplikować?

Grupy nieformalne z województwa dolnośląskiego.

Projekty można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków na stronie www.generator.malegranty.pl

Kontakt

Konsultacje i doradztwo prowadzone są telefonicznie w godzinach od 10:00 do 18:00 (od poniedziałku do piątku) przez opiekunów merytorycznych projektu (kontakty)

Strona www

Facebook

 

BARDZO MŁODA KULTURA DOLNY ŚLĄSK 2019-2021

Jakie cele programu?

W ramach programu na wsparcie mogą liczyć inicjatywy tworzone wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz kadry oświatowej, rodziców i opiekunów. Pomysły muszą się wyróżniać oryginalnością, wysokim potencjałem kulturotwórczym i edukacyjnym, mieć lokalny i oddolny charakter, a także angażować lokalną społeczność i partnerów.  

Jakie działania finansowe?

W ramach programu mieszkańcy Wrocławia i wszyscy chętni Dolnoślązacy w minimum trzy osobowych zespołach składających się z przedstawicieli oświaty i kultury, mogą realizować swoje pomysły z zakresu edukacji, kultury i aktywizacji społecznej.

Kiedy nabory i realizacja w 2020?

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2020 r., do godz. 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 lipca. 

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i sposobu realizacji programu w związku z epidemią COVID-19 i wynikającymi z tego ograniczeniami w działalności instytucji kultury.

Jaka kwota dofinansowania?

10 000 zł brutto.

Kto może aplikować?

Inicjatywy mogą zgłaszać 3-osobowe zespoły, w skład których wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu sektora kultury i sektora edukacji. Pożądanymi członkami tych zespołów są również przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalni społecznicy.

Zgłoszenia inicjatywy dokonuje lider zespołu za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie firlej.wroc.pl

Kontakt

Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej" | ul. Grabiszyńska 56 | 53-504 Wrocław

tel.: 71 795 66 67 | tel. kom.: 695 424 229 | e-mail: firlej@firlej.wroc.pl 

Więcej informacji - strona www