WBO'19+: O konsultacjach

TERMIN KONSULTACJI
1 marca – 13 września 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Wrocławski Budżet Obywatelski w 2019 r. i w następnych latach. Treść uchwały regulującej WBO.

ZAKRES KONSULTACJI
Nowy kalendarz, podział Wrocławia na rejony (ilość i wielkość), zasady, progi kwotowe i wynikający z nich budżet WBO.

CEL KONSULTACJI
Rozpoznanie głównych potrzeb mieszkańców.
Dostosowanie WBO do obowiązujących wymogów prawnych.
Równomierny, lepszy podział Wrocławia na rejony w celu zwiększenia możliwości udziału mieszkańców wrocławskich osiedli w realizacji nowych inwestycji – projektów.

EFEKT KONSULTACJI
Nowe zasady WBO 2019, które znajdą się w projekcie uchwały złożonym na lipcową sesję Rady Miejskiej Wrocławia regulującej budżet partycypacyjny we Wrocławiu.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia, w tym organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, społecznicy, samorządy osiedlowe.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

ANKIETA dotycząca podziału na rejony – 1–31 marca 2018

SPOTKANIE WARSZTATOWE | 26 kwietnia 2018, g. 17.00 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, Aula na parterze | Prezentacja wyników ankiety z pierwszego etapu konsultacji. Rozmawiamy o podziale na rejony. Więcej informacji – wydarzenie na FB.

SPOTKANIE WARSZTATOWE | 9 maja 2018, g. 17.00  | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, Aula na parterze | Pozostałe tematy. Głosowanie, zasady, cele WBO, wyłączenia z realizacji, kalendarz / terminy projektu.

PREZENTACJA PROJEKTU UCHWAŁY

Dokument przedstawiony do publicznej wiadomości.

Uwagi można składać, od 9 - 23 sierpnia na adres konsultacje@um.wroc.pl

Bądź z nami!