WBO'19+: O konsultacjach

TERMIN KONSULTACJI
1 marca – 31 maja 2018 r.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Wrocławski Budżet Obywatelski w 2019 r. i w następnych latach. Treść uchwały regulującej WBO.

ZAKRES KONSULTACJI
Nowy kalendarz, podział Wrocławia na rejony (ilość i wielkość), zasady, progi kwotowe i wynikający z nich budżet WBO.

CEL KONSULTACJI
Rozpoznanie głównych potrzeb mieszkańców.
Dostosowanie WBO do obowiązujących wymogów prawnych.
Równomierny, lepszy podział Wrocławia na rejony w celu zwiększenia możliwości udziału mieszkańców wrocławskich osiedli w realizacji nowych inwestycji – projektów.

EFEKT KONSULTACJI
Nowe zasady WBO 2019, które znajdą się w projekcie uchwały złożonym na lipcową sesję Rady Miejskiej Wrocławia regulującej budżet partycypacyjny we Wrocławiu.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkańcy Wrocławia, w tym organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, społecznicy, samorządy osiedlowe.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

ANKIETA dotycząca podziału na rejony – 1–31 marca 2018

SPOTKANIA warsztatowe – kwiecień 2018 (informacja do końca marca)

FORMULARZ UWAG dotyczący projektu uchwały – maj 2018 (informacja na początku maja)

Bądź z nami! Zobacz dlaczego rozmawiamy i weź udział w ankiecie!