Wskaźniki

Wskaźniki wynikają z celu. Mają mierzyć czy strategia faktycznie zmienia Wrocław. Jest ich pięć.

Długość życia

W 2015 r. przewidywana długość życia kobiet we Wrocławiu wynosiła 81,8 lat. To nieco więcej niż średnia krajowa (81,6), ale mniej niż średnia unijna (83,3). U panów ten wynik był słabszy – 75,1 lat. To znów więcej niż przeciętnie w kraju (73,6), ale wyraźnie mniej od średniej unijnej (77,9). Dane pochodzą z GUS i z Eurostatu.

Wyniki matur

Niestety w 2016 r. Wrocław wypadł pod tym względem słabo. Matury zdało wówczas na Dolnym Śląsku 77,2 proc. absolwentów, a w samym Wrocławiu – 77,7 proc. Wynik Dolnego Śląska był trzeci od końca wśród polskich województw! Średnia krajowa wynosiła 79,5 proc. - więc również Wrocław znalazł się poniżej tego pułapu. Lepiej było rok wcześniej, w 2015 r. Na Dolnym Śląsku matury zdało wówczas 73 proc. absolwentów, a we Wrocławiu – 79,6 proc.

Miejsce uczelni wyższych w rankingach

Wrocławskie szkoły wyższe niestety wypadają bardzo słabo. W corocznym rankingu tysiąca uczelni z całego świata, publikowanym przez Center for World University Rankings (CWUR), w 2016 r. znalazły się tylko dwie wrocławskie szkoły wyższe. I to bardzo nisko. Uniwersytet Wrocławski na 890. miejscu.

Politechnika Wrocławska na 963. miejscu. Pod względem liczby publikacji w prestiżowych czasopismach „Nature” i „Science” (w latach 2007-2016) Wrocław przegrywa m.in. z Poznaniem, Bratysławą, Krakowem, Poczdamem i Dreznem. Wrocławscy uczeni opublikowali w tym czasie tylko siedem artykułów! Lepiej wypadamy w corocznym krajowym rankingu „Perspektyw”. Dystans dzielący nas od Warszawy jest znaczny, możemy jednak konkurować z Krakowem i Poznaniem.

W najnowszej edycji rankingu "Perspektyw" (z 2016 r.) wrocławskie uczelnie klasyfikowane w pierwszej pięćdziesiątce szkół wyższych zajęły następujące miejsca:

 PKB na głowę mieszkańca jako odsetek średniej unijnej

(wg parytetu siły nabywczej)

na głowę mieszkańca jako odsetek średniej unijnej (wg parytetu siły nabywczej). W 2014 r. tak liczony PKB na głowę mieszkańca we Wrocławiu wynosił 111 proc. W tym obszarze Wrocław odnotował w ostatnich latach spektakularny awans, największy spośród wszystkich polskich dużych miast. Liczymy, że ta pozytywna tendencja zostanie w przyszłości utrzymana.

5. Miejsce w rankingu GaWC

Ranking Globalization and World Cities (GaWC) pokazuje pozycję miast z całego świata w sieciach globalnych. Co dwa lub cztery lata publikuje go brytyjski uniwersytet Loughborough. Ranking dzieli miasta na grupy. Można je porównać do lig piłkarskich. W rankingu z 2012 r. Wrocław trafił do czwartej ligi miast globalnych. Przed nami był Kraków (w trzeciej lidze) i Warszawa (w pierwszej lidze). W edycji z 2016 r. awansowaliśmy do trzeciej ligi. Za to Kraków spadł do czwartej. Jesteśmy więc drudzy po Warszawie wśród polskich miast. W skali światowej znajdujemy się w trzeciej lidze, razem z takimi miastami, jak Marsylia, Strasburg, Bolonia, Turyn, Norymberga, Drezno, Ankara.