Wizja

Zrównoważony rozwój oparty na wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców oraz kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.

Tak ma działać Wrocław w 2030 r. Te zasady to nasz sposób wdrażania misji.

Co to oznacza? Otóż mądrość, piękno, zasobność miasta muszą zawsze wypływać ze zrównoważonego rozwoju, wysokiej jakości życia oraz kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości.

Wizje w strategiach często opisują jak miasto ma docelowo wyglądać. Czyta się je trochę tak jak bajkowe opowieści o krainach mlekiem i miodem płynących. Takie wizje opisują pewien stan. Nasza wizja jest inna, nie mówi o docelowym stanie, a krótko
opowiada o działaniu. Opisuje pewien proces, styl.

W misji wyliczamy wartości. W wizji opisujemy styl. Nasza strategia jest więc przede wszystkim o postawach, jakie przyjmujemy wobec niepewnej przyszłości. Gdybyśmy skupili się wyłącznie na konkretnych celach do osiągnięcia – ryzyko niepowodzenia strategii byłoby znacznie większe.

Jakie są trzy główne składniki wizji?

Zrównoważony rozwój

Liczy się nie tylko wzrost ekonomiczny. Równie ważne są sprawy społeczne (edukacja, opieka zdrowotna, wsparcie najuboższych) oraz ochrona środowiska. Nie wolno też przejadać zasobów. Nasi wnukowie powinni mieć ich przynajmniej tyle samo, co my.

Wysoka jakość życia 

Wrocław powinien być wygodny, bezpieczny, zdrowy, przyjazny. Zarówno dziś, jak i w przyszłości, dlatego w wizji wspominamy nie tylko o obecnych, ale i o przyszłych mieszkańcach miasta. Chcemy zapewnić taką jakość życia, by przyrost naturalny zwiększał się. Chcemy też stale przyciągać nowych mieszkańców. Chcemy, by dzięki temu nasze miasto rosło.

Gospodarka oparta na wiedzy

Zasobność Wrocławia chcemy budować naszą mądrością. Dlatego stawiamy na kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. To zresztą kolejny przejaw kontynuacji – Wrocław od kilkunastu lat świadomie buduje gospodarkę opartą na wiedzy. I to nam się udaje!

Naszą wizję zainspirowali sami wrocławianie

W badaniu, które przeprowadziliśmy latem 2016 r. spytaliśmy m.in. o to, jakie powinny być priorytety władz miasta w najbliższych 10 latach. Oto cztery pierwsze wyniki:

  • Polityka proekologiczna, w tym lepsza ochrona powietrza i zwiększenie powierzchni terenów zieleni – 45,2 proc.
  • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta – 44,9 proc.
  • Rozwijanie transportu publicznego – 43,6 proc.
  • Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – 32,4 proc

Nasza wizja jest zgodna z Kartą Lipską. To unijny dokument, przyjęty w 2007 r. Postuluje zrównoważony rozwój miast. Podkreśla, że dobrobyt gospodarczy, równowaga społeczna i zdrowe środowisko są równie ważne. I że nie ma „postępu społecznego i wzrostu gospodarczego” bez „równowagi społecznej w miastach i pomiędzy nimi” oraz gwarancji „różnorodności kulturowej i wysokiej jakości standardów w zakresie projektowania, architektury i środowiska”.

"Nasza wizja odpowiada na kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Wrocław. Przedstawiamy je w formie diamentu. Najważniejszym z nich jest kreatywność i innowacyjność wrocławian od najmłodszych lat – wpisujemy je w sam środek diamentu. Im lepiej poradzimy sobie z tym właśnie wyzwaniem, tym mniej powinniśmy obawiać się pozostałych."

Diament wyzwań