Harmonogram prac nad strategią Wrocław 2030

Zobacz, jak powstawała Strategia Wrocław 2030.

Lista terminów:

2017

do grudzień 2017

Przyjęcie przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały Strategii Wrocław 2030

październik 2017

Zakończenie prac nad Strategią Wrocław 2030

wrzesień 2017

Publikacja finalnej wersji dokumentu w BIP

lipiec 2017 - sierpień 2017

Aktualizacja strategii o propozycje mieszkańców