Harmonogram prac nad strategią Wrocław 2030

Zobacz, jak powstawała Strategia Wrocław 2030.

Lista terminów:

2017

grudzień 2017

Przyjęcie przez Radę Miejską Wrocławia w formie uchwały Strategii Wrocław 2030