Głosowanie - Wrocławski Budżet Obywatelski Głosuj

Scenariusze

Jak będzie sobie radziła nasza lokalna gospodarka? Co na nią wpłynie? Co jej sprzyja, a co jej szkodzi? Zespół wrocławskich ekonomistów pod kierunkiem prof. Stanisława Korenika proponuje trzy scenariusze na 2030 r.

SCENARIUSZ OPTYMISTYCZNY

SCENARIUSZ NEUTRALNY

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY

Jak będziemy sami sobą rządzili? Co będzie się liczyło? Jak będzie wyglądać nasze miasto?

Spróbowaliśmy sobie odpowiedzieć na te pytania w 2016 r. Naszkicowaliśmy wówczas cztery scenariusze dla Wrocławia na rok 2036. Nazwaliśmy je tak: 1. Romantyzm i/lub liberalizm; 2. Nowe średniowiecze; 3. Modernizm Zimnej Wojny; 4. Optymizm nowoczesności. Te cztery scenariusze podsumowały Foresight Społeczny Wrocław 2036/2056 – projekt prowadzony w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Jak je ułożyliśmy? Wpierw musiały powstać dwie osie opisujące jakieś wybrane tendencje, które mogą być ważne dla przyszłości. Zaproponowaliśmy, by patronami osi byli Eros i Tanatos. Eros – bóg miłości. Tanatos – bóg śmierci. Oś Erosa jest u nas osią sposobów i motywów działania. Ma więc odpowiedzieć na pytania o to, dlaczego i jak działamy. Oś Tanatosa jest osią stanów rzeczywistości. Ma więc odpowiedzieć na pytania o to, jak może wyglądać świat przyszłości.

Osie krzyżują się prostopadle, tworząc prostą tabelkę z czterema polami

Na górnym krańcu osi Erosa umieszczamy motywacje irracjonalne – wartości, interesy, namiętności. Na dolnym krańcu – motywacje racjonalne, w tym rozum praktyczny. Zatem np. liberalna wiara w indywidualne interesy jako spoiwo społeczeństwa i ekonomii wyląduje bliżej górnego krańca. Zaś wiara w możliwość sterowania rzeczywistością (za pomocą np. wieloletnich planów gospodarczych) – bliżej dolnego krańca.

Na prawym krańcu osi Tanatosa umieszczamy konflikt, walkę, zniszczenie. Na lewym krańcu – pokój, idyllę, utopię, harmonię, ale też np. dbałość o zdrowie. Tak więc świat, w którym dominuje polityka rozumiana jako konflikt znajdzie się bliżej prawego krańca. Zaś ten odwołujący się do dialogu, partycypacji, budowy porozumień – bliżej krańca lewego.

 Cztery pola w tabeli to właśnie cztery scenariusze

Staraliśmy się w nich uwzględnić takie czynniki jak: sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna Wrocławia, tendencje w polityce rozwojowej (zwłaszcza rozumienie „rozwoju”), nadrzędne wartości, najbardziej cenione zasoby, sposób zarządzania miastem, ekonomia, charakterystyczne wydarzenia, charakterystyczny typ wrocławianina, charakterystyczne obiekty w przestrzeni, dominująca estetyka.

Scenariusze miały wpierw formę tekstów. Można je przeczytać tu. Spodobał nam się jednak sposób, w jaki swoje scenariusze pokazał brytyjski Bristol – w Bristol Resilience Strategy.

Dlatego w projekcie Strategii Wrocław 2030 proponujemy podobną formę przekazu. Dzięki niej scenariusze są bardziej czytelne

Nasze scenariusze nie uwzględniają wszystkich dziedzin życia. Nie mówią o zdrowiu, o technologiach transportowych, o robotyzacji, o zmianach klimatu, o wędrówkach ludów. Ale są pierwszym krokiem, inspiracją. Można je rozbudowywać. Zachęcamy do tego!

Mnóstwo treści o przyszłości Wrocławia – w tym wizji, scenariuszy, analiz, a zwłaszcza opowiadań – znajdziecie w pięciotomowych „Strategiach dla miasta przyszłości”. To efekt Foresightu Społecznego Wrocław 2036/2056

Cztery scenariusze: