Ryzyka

Naszymi działaniami chcemy także zapobiegać ryzykom.

Dostrzegamy trzy istotne zagrożenia, które wiszą nad Wrocławiem jak smog. Te zagrożenia to:

  • bezpieczeństwo,
  • jakość środowiska,
  • demografia.

Trójkąt zagrożeń

Bezpieczeństwo

Spada liczba przestępstw. Zwiększa się nasze poczucie bezpieczeństwa. A jednak sytuacja pod tym względem nie jest dobra. Mamy najwięcej przestępstw wśród porównywalnych polskich miast. Więcej niż Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk. Więcej od nas ma jedynie Warszawa.

Liczba przestępstw stwierdzonych przez policję we Wrocławiu

Jakość środowiska

Powietrze w Aglomeracji Wrocławskiej jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych w Polsce. Gorzej niż u nas jest jedynie w aglomeracjach Krakowskiej i Górnośląskiej. Podobne parametry powietrza ma Aglomeracja Poznańska.

Wartość wskaźnika średniego narażenia na pył

PM 2,5 µg/m3  

Demografia

Główny Urząd Statystyczny ostrzega: będzie nas coraz mniej we Wrocławiu! W 2016 r. w naszym mieście mieszkało ponad 637 tys. osób. Ale w 2030 r. ma już nas być 611 tys. A w 2050 r. - 577 tys. Dlaczego? Bo mamy ujemny przyrost naturalny – więcej mieszkańców naszego miasta umiera, niż się rodzi.

Liczba mieszkańców Wrocławia (prognoza)

Jednocześnie starzejemy się. Osób w wieku poprodukcyjnym (czyli mężczyzn powyżej 65 r.ż. i kobiet powyżej 60 r.ż. jest z roku na rok coraz więcej niż osób w wieku przedprodukcyjnym (młodszych niż 17 lat).

Rosnąca rola przedmieść zwiększa ryzyko suburbanizacji. Prognozy mówią, że od 2028 r. w podregionie wrocławskim będzie mieszkało więcej ludzi niż w samym Wrocławiu.
Czy jesteśmy skazani na ten niedobry trend? Niekoniecznie. Od kilku lat przyjeżdża do nas coraz więcej obywateli Ukrainy. We Wrocławiu mieszka już ich prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy. To być może już nawet ok. 10 proc. ludności miasta!