Cel

Podnoszenie standardów życia mieszkańców oraz wzmacnianie pozycji Wrocławia w globalnej gospodarce.

Wysoka jakość życia oraz wzrost ekonomiczny – tego chcemy we Wrocławiu. Żaden z tych dwóch kierunków nie jest ważniejszy od drugiego. Co więcej, oba nie wykluczają się. Przeciwnie: uzupełniają się wzajemnie. Dlatego wspólnie tworzą cel naszej strategii.

Dobre życie w mieście i siła miasta w świecie – nad tym będziemy pracować w najbliższych latach!

Cel powtarza myśl, którą zapisaliśmy w wizji. Tak oto styl działania Wrocławia staje się celem, jaki chcemy osiągnąć do 2030 r. Dodatkowo zaznaczamy, że mamy ambicje międzynarodowe. W ten sposób nawiązujemy do misji – deklarujemy w niej, że chcemy być miastem, które inspiruje. Żeby inspirować, trzeba być mocnym!

Cel jest wierzchołkiem operacyjnej konstrukcji naszej strategii. Wprost wynikają z niego główne wskaźniki oraz działania, które wpisujemy do naszej macierzy.