Spotkanie informacyjno-doradcze o projekcie „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”

W piątek 21 kwietnia 2017 r. we Wrocławskim Zakładzie Aktywności Zawodowej (ul. Litomska 10).

Projekt „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim” realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Beneficjentem Projektu jest Województwo Dolnośląskie, a Realizatorem jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Głównym celem Projektu jest podniesienie do końca 2018 r. jakości i efektywności funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie dolnośląskim  w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz zwiększenie współpracy pomiędzy tymi podmiotami a samorządem.

Cele szczegółowe Projektu to:

  1. zwiększenie komplementarności działań realizowanych przez OWES w poszczególnych subregionach województwa dolnośląskiego;
  2. wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym poprzez tworzenie sieci współpracy tych podmiotów oraz tworzenie sprzyjających warunków do współpracy międzyinstytucjonalnej;
  3. zwiększenie widoczności podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego oraz świadczonych przez nie usług oraz wytwarzanych produktów;
  4. tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych prowadzących do ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
  5. wzmocnienie potencjału podmiotów ekonomii społecznej poprzez udział w spotkaniach doradczych w latach 2017-2018 w województwie dolnośląskim;
  6. podniesienie wiedzy na temat ekonomii społecznej w regionie.

Do pobrania