O konsultacjach

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji Skwer Bełzy odNOWA.

Kiedy konsultujemy?

222 września 2019 r.

Co konsultujemy?

Teren zieleni u zbiegu ulic A. Asnyka, M. Konopnickiej i P. Czajkowskiego we Wrocławiu.

Jaki zakres konsultacji?

Konsultacji poddane zostaną dwie propozycje zagospodarowania skweru, w szczególności:

  • lokalizacja i elementy siłowni terenowej dla seniorów;
  • umiejscowienie i wstępna propozycja wyposażenia edukacyjnego placu zabaw (instalacji edukacyjnej z piaskiem i wodą);
  • lokalizacja pojedynczego kosza do koszykówki;
  • układ ścieżek;
  • mała architektura.

Jaki cel konsultacji? 

Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat koncepcji zagospodarowania Skweru Bełzy.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, wybór i ewentualna poprawa koncepcji stanowiąca podstawę do dalszego projektowania, ustalenie docelowego kształtu zagospodarowania terenu.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, w szczególności osiedla Karłowice-Różanka.

Jak konsultujemy?

FORMULARZ OPINII | 2–22.09.2019 | dostępny na stronie internetowej oraz w formie tradycyjnej w kawiarni Gold Cafe przy pl. Piłsudskiego 1

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 10.09.2019, g. 17:00 | tymczasowa siedziba Rady Osiedla Karłowice-Różanka, al. Kasprowicza 46