Ruch Miasta – plan mobilności dla Wrocławia

Rozpoczęły się prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia – Ruch Miasta. Ten dokument to rozwinięcie Wrocławskiej Polityki Mobilności z 2013 roku, w którym wskazane będą propozycje konkretnych działań związanych z poprawą jakości przemieszczania się we Wrocławiu.

Poznamy więc oczekiwania mieszkańców związane z tym, jak, kiedy i w jaki sposób powinien rozwijać się system transportowy we Wrocławiu – np. gdzie powinny najszybciej powstać trasy rowerowe, parkingi P&R, gdzie nowe ulice i kiedy odcinki tras tramwajowych lub gdzie potrzebne są inne zmiany w organizacji transportu.

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia (PZMM)?

To dokument, który jest trochę strategią, a trochę planem inwestycyjnym podobnie jak np. Wieloletni Plan Inwestycyjny, który miasto co roku uchwala. 

PZMM zajmuje się wszystkimi aspektami mobilności w mieście, czyli ruchem aut, transportem publicznym, ruchem rowerowym i pieszym. W dokumencie będzie wskazany zbiór inwestycji z zakresu mobilności, który – wg mieszkańców i innych grup zainteresowania (np. uczniów czy przedsiębiorców) – jest najważniejszy dla dobrego funkcjonowania miasta.

Może więc pojawić się wskazanie, które trasy rowerowe lub tramwajowe powinny powstać najszybciej albo jakie udogodnienia należy wprowadzić w centrum, żeby przemieszczanie osób o ograniczonej sprawności było przyjazne. Dodatkowo poruszanie się po mieście powiązane będzie z planowaniem przestrzennym, czyli np. usytuowaniem osiedli, ochroną środowiska czy społeczna aspektami społecznymi. 

Człowiek w  centrum zainteresowania

Plan mobilności skupia się na potrzebach człowieka, nie tylko w zakresie odpowiedniej infrastruktury dla poruszania się po mieście, ale również na jakości codziennego życia, bezpieczeństwie czy dostępności do usług i miejsc wypoczynku.

Punktem wyjścia dla diagnozy sytuacji w mieście będzie Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 oraz uzupełniające badania ankietowe, prowadzone w maju m.in. w szkołach, na uczelniach wyższych, w przedsiębiorstwach z największą liczbą pracowników oraz on-line.

Szukając rozwiązań będziemy pracować razem w interdyscyplinarnej grupie. To co wyróżnia plan mobilności to zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy od samego początku – od określenia problemów i barier po pracę nad konkretnymi rozwiązaniami. Proces tworzenia planu obejmuje liczne spotkania i warsztaty, które m.in. przybliżą mieszkańcom ideę zrównoważonej mobilności.

Specjalnie dedykowana podstrona portalu wroclaw.pl/rozmawia pozwoli na aktywny udział wszystkich zainteresowanych w procesie tworzenia planu. Tam również zamieszczona będzie ankieta on-line oraz wszystkie informacje dotyczące etapów pracy nad dokumentem, a także terminów i tematyki spotkań oraz warsztatów dla mieszkańców i interesariuszy.

Konsultacje dokumentu podzielone będą na III etapy:

  • W pierwszym etapie konsultacji mieszkańcy uzyskają informację czym jest PZMM i jakie są jego główne założenia. Wrocławianie będą mieli możliwość podzielenia się oczekiwaniami względem dokumentu oraz określić swoje potrzeby związane z poruszaniem się po mieście.
  • Celem drugiego etapu konsultacji jest przedyskutowanie wytycznych do PZMM. Interesariusze oraz mieszkańcy będą weryfikować przyjęte założenia m.in. w czasie spotkań w formie warsztatowej. II etap pozwoli ocenić kierunki działań pod kątem zgodności z oczekiwaniami wrocławian.
  • Na trzecim etapie konsultacji zostanie zaprezentowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia. Dokument zostanie poddany ocenie mieszkańców, którzy będą mogli złożyć uwagi do całości opracowania.

Pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się już 15 maja o godz. 17.00 w Barbarze, ul. Świdnicka 8b.