Ile pieniędzy ze Strefy Płatnego Parkowania – jak i na co zostaną przeznaczone?

Przemek Wronecki

Ważnym elementem propozycji rozwoju strefy płatnego parkowania jest zasada, aby dochody z danego osiedla były przeznaczane na lokalne inwestycje drogowe. W konsultacjach pojawia się wiele pytań dotyczących jak ten mechanizm miałby funkcjonować.

Jak duże będą to środki?

Obecnie (2015, 2016) dochód ze wszystkich stref płatnego parkowania wynosi średniorocznie ok. 6 mln złotych. Dzieląc tę kwotę na liczbę podstref (9) i uwzględniając fakt, że w strefach centrum miasta (A, B) rotacja i opłaty są większe, na jedno śródmiejskie osiedle można spodziewać się kwoty w zakresie 100 000 – 500 000 zł. Można zatem przyrównać tę kwotę do typowego średniej wielkości projektu WBO, który byłby dedykowany corocznie danej społeczności lokalnej, bez konieczności zwycięstwa w głosowaniu.

Jak będą wybierane inwestycje do realizacji w ramach tych środków?

Już obecnie zgłaszającymi najczęściej są samorządy osiedlowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a często bezpośrednio sami mieszkańcy. Różnica będzie polegać na tym, że dzięki dodatkowym środkom, odpowiedź ze strony urzędników częściej będzie mogła być pozytywna, remonty będą mogły być wykonywane szybciej lub ich zakres będzie mógł być szerszy.

Decyzje o wyborze inwestycji drogowych do realizacji w kolejnym roku budżetowym podejmuje Wydział Inżynierii Miejskiej, niekiedy we współpracy z Oficerem Pieszym (remonty lub przebudowy chodników) lub Oficerem Rowerowym (budowa infrastruktury rowerowej). Podstawowym kryterium oceny jest wpływ inwestycji na bezpieczeństwo uczestników ruchu (zwłaszcza niechronionych), znaczenie komunikacyjne ulicy, bliskość budynków stanowiących generatory ruchu, zwłaszcza szkół, kontynuacja szlaków (czy proponowany odcinek łączy się z innymi), powiązanie z innymi inwestycjami (np. rozwój zabudowy, rewitalizacja osiedla), obecność szlaków alternatywnych. Priorytetowo realizowane są zgłoszenia rad osiedli, na które także rezerwowane są dodatkowe środki (w 2016 r. były to 3 mln zł).

Przy decydowaniu o przeznaczeniu środków pochodzących z rozwoju strefy płatnego parkowania ten mechanizm zostałby uzupełniony o coroczną informację – jakie są dochody w poszczególnych podstrefach i na jakie zadania będą one przeznaczone.

Weź udział w konsultacjach!