Rewitalizacja Parku Tarnogajskiego

fot. maps.google.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na zagospodarowanie Parku Tarnogajskiego. Jest szansa, że inwestycję uda się zrealizować jeszcze w tym roku.

Z pierwszej puli środków udało się oczyścić park ze śmieci, zadbać o drzewa i odtworzyć ścieżki. Teraz wykonawca zajmie się wyposażeniem terenu, który ma pełnić funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne, a niekiedy także sportowe. Jest to pierwszy park na terenie osiedla, który w ostatnich latach intensywnie się rozrasta.

Co powstanie?

Zwycięzca przetargu wykona m.in. nowe alejki, place rekreacyjne, ciągi spacerowe wraz z placykami pod ławki parkowe o nawierzchni żwirowej oraz o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenie wzdłuż ciągów spacerowych, 16 ławek parkowych, 14 koszy na odpady, tablicę informacyjną – obrazującą koncepcję parku oraz trawniki dywanowe wzdłuż ciągów spacerowych.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 – projekt nr 325. Będzie to z pewnością szczególne miejsce na mapie Tarnogaju, z którego z przyjemnością będą korzystać okoliczni mieszkańcy.

ZZM na oferty wykonawców czeka do 24 października, do godziny 9.00. Tutaj można zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Patryk Załęczny