wroclaw.pl Wrocław Rozmawia - partycypacja, konsultacje, rewitalizacja, NGO Wrocław Rozmawia logo
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 19°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie

Osiedle WuWA

Wydział Partycypacji Społecznej,
Grafika przedstawiająca budynek, gdzie znajduje się INFOWUWA Wydział Partycypacji Społecznej
Grafika przedstawiająca budynek, gdzie znajduje się INFOWUWA

Osiedla wzorcowe miały być początkiem zupełnie nowego, nie obciążonego tradycją budownictwa, zmieniającego na trwałe człowieka i jego życie.

Wrocławskie osiedle WuWA – tło historyczne

WuWA to skrót nazwy wystawy „Mieszkanie i Miejsce Pracy” (z niem. Wohnung und Werkraum Ausstellung), w ramach której powstało w 1929 roku eksperymentalne osiedle, położone przy obecnych ulicach: Wróblewskiego, Tramwajowej, Dembowskiego, Zielonego Dębu i Kopernika. Autorami koncepcji urbanistycznej osiedla byli architekci Adolf Rading i Heinrich Lauterbach ze śląskiej sekcji Werkbundu.

Wystawa powstała jako jedna z sześciu ówcześnie organizowanych w tym okresie w Europie. Jej ideą przewodnią były ukształtowane na nowo przestrzenie mieszkalne i miejsca pracy, wsparte nowymi technologiami i rozwiązaniami materiałowymi. Propozycje estetyczne (w duchu modernistycznym) konfrontowano jednocześnie z aspektem ekonomicznym.

Architekci ze śląskiego oddziału Werkbundu zaprojektowali budynki mieszkalne przedstawiające nową typologię domów. Zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną uzupełniły obiekty o społecznym przeznaczeniu, takie jak przedszkole czy dom hotelowy dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw. Zaproponowane wówczas rozwiązania funkcjonalne przetrwały próbę czasu, stając się inspiracją lub podstawą do dalszych poszukiwań i rozwiązań.

W tym eksperymentalnym przedsięwzięciu wzięli udział śląscy architekci, tj.: Paul Heim, Albert Kemptner, Theodor Effenberger, Ludwig Moshamer, Heinrich Lauterbach, Paul Hausler, Moritz Hadda, Emil Lange, Gustav Wolf, a także Hans Scharoun i Adolf Rading.

Infowuwa, fot. Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia

Osiedle przetrwało zawieruchę wojenną lat 1939-45 w stanie niemal nienaruszonym. Jego wartość i znaczenie dostrzegane były przez architektów, urbanistów oraz historyków sztuki. Pozwoliło to na objęcie ochroną konserwatorską poszczególnych budynków i terenu, jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku.

Osiedle u progu wieków – nowe oblicze

W dwóch pierwszych dekadach XXI wieku Miasto podjęło szereg działań na osiedlu WuWA. Równolegle do projektów wzmacniających rozpoznawalność osiedla jako atrakcji turystycznej Wrocławia, uruchomiono programy rewaloryzacyjne. Prace studialne, rozpoczęte jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dotyczące budynku dla osób samotnych i bezdzietnych małżeństw projektu Hansa Scharouna (obecnie siedziby Ośrodka szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu) oraz rozległe i gruntowne prace konserwatorskie w następnej dekadzie, przywróciły blask flagowemu obiektowi wystawy.

Dzięki dotacjom udzielonym m.in. przez Radę Miejską Wrocławia i Miejskiego Konserwatora Zabytków, podobnym zabiegom poddano także pozostałe, wpisane do rejestru zabytków budynki. Program dotacyjny jest nadal kontynuowany. Odbudowano także budynek dawnego przedszkola, który spłonął w 2006 roku. Obecnie stanowi on siedzibę Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Makieta osiedla, fot. Wydział Partycypacji Społecznej UM Wrocławia

W latach 2016-2019 zadbano o tereny publiczne osiedla. Wprowadzona została identyfikacja poszczególnych obiektów za pomocą elementów małej architektury, upamiętniono także architektów poszczególnych budynków (powstał wówczas Plac Architektów przy ul. Tramwajowej).

Zadbano o tereny zieleni, przebudowano wewnętrzne drogi i ciągi komunikacji pieszo-rowerowej, a cały teren otrzymał nowe oświetlenie parkowe i drogowe. Za realizację odpowiadała Spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.

Dodatkowymi elementami promującymi to szczególne wrocławskie osiedle są:

Znak Dziedzictwa Europejskiego dla osiedla WuWA

W 2020 roku wrocławskie osiedle WuWA, wraz z pozostałymi osiedlami Werkbundu (Stuttgart, Praga, Wiedeń, Zurich, Brno), otrzymało unijny Znak Dziedzictwa Europejskiego. To dowód uznania dla dziedzictwa kulturowego, które odegrało szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury współczesnej Europy.

Znak Dziedzictwa Europejskiego

Reklama
Zobacz więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Więcej wiadomości portalu wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl