O konsultacjach

Zapoznaj się ze szczegółami konsultacji Promenady Krzyckiej.

Termin konsultacji

 • Etap 1: 25.09 – 21.10.2018
 • Etap 2: styczeń/luty 2019

Przedmiot konsultacji

Koncepcja projektowa Promenady Krzyckiej – dokument opracowywany na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zakres konsultacji

Etap 1: Poinformowanie oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań użytkowników
W pierwszej kolejności zostanie przedstawiony obszar opracowania oraz walorów historycznych i przyrodniczych Promenady Krzyckiej. Urzędnicy i projektanci przedstawią wybrane aspekty związane z kształtowaniem tego obszaru i będą przyjmowali sugestie mieszkańców.

Etap 2: Opiniowanie projektu koncepcji
Prezentacja wstępnej koncepcji Promenady Krzyckiej oraz konsultacja proponowanych elementy zagospodarowania:

 • Prowadzenie szlaków
 • Standard tras pieszych i rowerowych (szerokości, nawierzchnia, oświetlenie)
 • Otaczająca zieleń
 • Miejsca wypoczynku
 • Miejsca aktywności (place zabaw, siłownie, itp.)
 • Przekroczenia arterii drogowych
 • Oznakowanie, elementy stanowiące o spójności trasy
 • Odniesienie do historycznego Traktu Hugo Richtera
 • Propozycje etapowania inwestycji

Cel konsultacji

Stworzenie koncepcji trasy alejowej odpowiadającej potrzebom użytkowników i możliwej do realizacji w bliskiej perspektywie czasowej.

Efekt konsultacji

Raport z konsultacji, skorygowana koncepcja Promenady Krzyckiej.

Adresaci konsultacji

Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, w szczególności osiedli leżących wzdłuż Promenady Krzyckiej.

Formy i harmonogram konsultacji

Etap 1
SPACERY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE | 2–4.10.2018, g. 15.30 – szczegóły tutaj.
FORMULARZ UWAG | 25.09–21.10.2018 – przejdź tutaj.

Etap 2 (szczegóły styczeń / luty 2019)
SPOTKANIE KONSULTACYJNE
FORMULARZ UWAG