WBO - park kieszonkowy przy Pereca nabiera kształtu

wroclaw.pl

Trwają wiosenne prace ogrodnicze przy ulicy Pereca. Park kieszonkowy, który realizowany jest ze środków Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017, stopniowo nabiera kształtu.

Wykonane zostały ścieżki, jedna po drugiej powstają rabaty z krzewami i bylinami. Zasadzone zostaną na nich ozdobne trawy oraz krzewy, a na rekultywowanych trawnikach posiana zostanie trawa. W alejkach pojawią się ławki. Zgodnie z planem, wykonawca parku kieszonkowego przy Pereca – firma Rotomat, powinna zakończyć prace do końca marca.

- Założeniem było stworzenie miejsca rekreacji biernej, centralnie położonego placu z ławkami, który swoją formą swobodnie nawiązuje do założenia historycznego – mówi Aleksandra Gierko z pracowni architektury krajobrazu IKROPKA.

- W tak ścisłej zabudowie każda przestrzeń pokryta roślinnością jest bezcenna. Czują to też mieszkańcy i stąd tak wiele zielonych projektów w WBO - dodaje Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Na projekt „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe” z 2017 roku, swój głos oddało 5398 wrocławian.