O Strategii Wrocław 2030 rozmawialiśmy w Barbarze

W poniedziałek rozpoczęliśmy konsultacje strategii. To ona wyznaczy główne kierunki działania miasta na najbliższe kilkanaście lat

Autorami dokumentu są eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracują pod kierunkiem prof. Stanisława Korenika. Przygotowanie dokumentu, jego redakcję oraz konsultacje nadzoruje powołany przez Prezydenta Wrocławia zespół, którym kieruje prof. Andrzej Łoś. Obaj profesorowie opowiadali o strategii na poniedziałkowym spotkaniu w „Barbarze”. O planowanych konsultacjach dokumentu mówił z kolei jego redaktor – Łukasz Medeksza.

W najbliższą sobotę, 24 czerwca 2017 r., możesz zgłosić swoje propozycje do strategii w „Magnolii”. Przyjdź też na otwartą dyskusję o dokumencie, którą organizujemy już 30 czerwca 2017 r. (piątek), w Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, o godz. 14.00. Chcemy wówczas porozmawiać o proponowanej nowej misji strategicznej miasta: „Wrocław miastem pięknym, mądrym, zasobnym – miastem, które jednoczy i inspiruje”.

Do końca czerwca możesz słać nam swoje propozycje mejlem. Konsultacje dotyczą całego dokumentu, możesz więc proponować dowolne zmiany i uzupełnienia. Przede wszystkim jednak prosimy o pomysły na działania, które Twoim zdaniem moglibyśmy wspólnie prowadzić, by osiągnąć cele, jakie stawiamy sobie w strategii. Propozycje działań wpisuj do tabeli, którą znajdziesz tu.

Korzystając ze zgłoszonych w czerwcu uwag, przez wakacje przygotujemy nową wersję strategii. We wrześniu opublikujemy ją w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej. Będzie jej towarzyszył formularz do zgłaszania uwag – to kolejny, ostatni etap konsultacji.

Chcielibyśmy zamknąć prace nad strategią w październiku. Gotowy dokument powinien wówczas trafić do Rady Miejskiej Wrocławia. Mamy nadzieję, że radni przyjmą go w formie uchwały do końca 2017 r.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć