Mieszkańcy rozmawiają

Wrocław Rozmawia na wielu polach. To nie tylko szerokie konsultacje, ale także lokalne spotkania z mieszkańcami czy grupami wokół konkretnych problemów, moderacja dialogu, pośrednictwo w dyskusji. W tym miejscu będziemy zamieszczać relacje, sprawozdania, świadectwa tych wydarzeń.