Mieszkańcy już korzystają z uroków przestrzeni rekreacyjnej w parku Żernickim

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia oddano do użytku przestrzeń rekreacyjną w parku Żernickim. To efekt prac wykonanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

I etap inwestycji dotyczy północnego terenu (około 1,5 h powierzchni) między ul. Rumiankowa a zbiornikami wodnymi objęty szczegółowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ramach projektów zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na terenie parku Żernickiego powstał ciąg pieszy o szerokości 3 metrów, prowadzący od ul. Rumiankowej do zbiorników, zakończony okrągłym pomostem wypoczynkowym z ogrodem deszczowym. Ponadto, wykonano ciąg pieszy prostopadły do wspomnianej ścieżki, prowadzący do ul. Kardamonowej.

Z kolei w centralnej części, po zachodniej stronie ciągu pieszego, zaprojektowano dwa place zabaw z urządzeniami z robinii akacjowej. Wzdłuż ścieżek powstały placyki wypoczynkowe wraz z ławkami, na których mieszkańcy będą mogli się zrelaksować.

Prace nad tą inwestycją rozpoczęły się od uporządkowania terenu, usuwania gruzu w obrębie 20 m od projektowanych ciągów komunikacyjnych oraz koniecznych wycinek (czyszczenie podszytu oraz wycinki sanitarne i kolizje). Dodatkowo zostało odsłonięte lustro wody stawu, a także usunięto jemiołę z kilku sztuk drzew w ramach pielęgnacji i poprawy ich kondycji.

Co więcej, w ramach inwestycji Zarząd Zieleni Miejskiej posadził na terenie parku Żernickiego 433 krzewów liściastych, 67 krzewów iglastych, 1651 bylin, założył trawniki, a także matę rozchodnikową na powierzchni 237 m2 - przy placach zabaw.

To jednak nie koniec. Już wiosną tego roku planowana jest wspólna akcja z mieszkańcami, którzy zasadzą w parku Żernickim dodatkowych 100 drzew.

Żernicki Park Sportu i Rekreacji powstaje za sprawą trzech wygranych projektów WBO, które uzyskały odpowiednią liczbę głosów mieszkańców. Jednego z WBO 2017 (nr 368) oraz dwóch z edycji 2018 (nr 26 i 92).