Konkursy dla wrocławskich wolontariuszy [ZGŁOSZENIA]

Doceńmy społeczników – do 31 stycznia można nadsyłać zgłoszenia w konkursach dla wolontariuszy: „Ośmiu Wspaniałych” oraz „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”.

We Wrocławiu działa bardzo wielu społeczników. Bez ich bezinteresownych działań nasze miasto nie byłoby tak przyjaznym miejscem do życia. Dlatego po raz kolejny władze miejskie chcą zauważyć i docenić wolontariuszy, których aktywność często umyka w codzienności.

W zeszłym roku wśród wyróżnionych grup wolontariackich i osób indywidualnych znaleźli się społecznicy działający na rzecz kształcenia dzieci i minimalizowania wykluczenia cyfrowego seniorów, dokarmiający osoby bezdomne, wspierający kulturę filmową, integrujący młode mamy czy promujący ideę niemarnowania żywności. To tylko nieliczne aktywności, których podejmują się zeszłoroczni laureaci. W tym roku mamy szansę poznać jeszcze więcej wyjątkowych, pracowitych i kreatywnych wrocławian i wrocławianek.

Kandydatury wolontariuszy - w dwóch konkursach organizowanych przez miasto: „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” oraz „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” - można przesyłać do piątku, 31 stycznia 2020 r.

Zasady konkursów

„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” to konkurs kierowany do wolontariuszy działających na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji czy społeczności lokalnych. Konkurs organizowany jest po raz trzeci, a jego formuła pozwala na wyróżnienie osób indywidualnych, grup wolontariuszy składających się z min. 3 osób oraz rodzin.

Zgłoszenia może dokonać każdy: nie tylko fundacje czy stowarzyszenia, ale również osoby prywatne bądź grupy nieformalne. W konkursie „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą brać udział wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” jest kierowany do uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest wyróżnienie tych spośród nich, którzy angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym. Kandydatów (indywidualnych lub grupy) zgłaszać mogą szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje.

W marcu uroczysta gala

W lutym jury złożone z przedstawicieli wrocławskich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli przeprowadzi rozmowy z kandydatami, a w połowie marca, podczas uroczystej Gali Wrocławskich Wolontariuszy, odbędzie się wręczenie statuetek wyróżnionym osobom i grupom. Gala będzie także okazją do spotkania wszystkich nominowanych, opiekunów i koordynatorów wolontariatu oraz osób zaangażowanych w wolontariat we Wrocławiu.

Szczegóły i regulaminy konkursów dostępne na stronie internetowej. W przypadku dodatkowych pytań kontakt z Miejskim Centrum Wolontariatu: tel.: 71 77 24 990 lub 71 77 24 991, e-mail: centrum@wolontariat.wroclaw.pl. Organizatorem konkursów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.