Ponad 750 projektów w WBO – teraz weryfikacja

Łącznie 753 projekty trafiły do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Ponad dwieście dotyczy zieleni i rekreacji w mieście.

Ponad 750 projektów zgłosili mieszkańcy do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Co ciekawe, ponad połowa została zgłoszona przez ostatnie dwa dni przed końcem terminu. 741 pomysłów trafiło drogą elektroniczną, 12 w wersji papierowej. Do Biura ds. Partycypacji Społecznej mogą jeszcze spływać projekty wysłane pocztą, dlatego ostateczną ich liczbę poznamy pod koniec tygodnia. 

Najwięcej, bo ponad dwieście, zgłoszonych pomysłów dotyczy zieleni i rekreacji. Dużą popularnością cieszyły się również projekty pieszo-rowerowe (170). Dalej drogowe (107), sportowe (60) i te poświęcone komunikacji zbiorowej (54). Czterdzieści to pomysły dotyczące podwórek, 25 – placów zabaw, 22 – rewitalizacji i 60 to projekty inne.

Ponad 140 to projekty ogólnomiejskie z największym progiem wydatków do 1 000 000 zł.
Mieszkańcy chcą np. kontynuować projekt Zielonej Obwodnicy Wrocławia, zagospodarowania skwerów miejskich czy ukwiecenia betonowych wiaduktów drogowych. Są też propozycje zainstalowania urządzeń pochłaniających smog, stworzenia miejsc do gry w szachy plenerowe albo zorganizowania lodowiska na fosie miejskiej wzorem Amsterdamu.

Sporo projektów dotyczy komunikacji miejskiej, mieszkańcy proponują np. powstanie buspasa na mostach Warszawskich i dalej z Kromera na Psie Pole, czy budowy ogrzewanych przystanków we Wrocławiu.

Zobacz pełną listę projektów WBO 2017 

Co teraz? – Wszystkie projekty muszą zostać zweryfikowane pod względem formalnym i do będzie trwało do końca maja. Później liderzy dostaną informacje, czy projekt został oceniony pozytywnie, pozytywnie z uwagami czy negatywnie. Czerwiec i lipiec będzie czasem na ewentualne poprawki i dyskusje. Planujemy kilkanaście spotkań z mieszkańcami – mówi Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej. 

Na koniec nastąpi ostateczna weryfikacja, powstanie lista projektów zakwalifikowanych do głosowania i we wrześniu rozpocznie się głosowanie, które potrwa ponad dwa tygodnie.