Kandyduj do rady osiedla

Jeszcze do 24 marca można zgłaszać kandydatów na radnych do rad osiedli i członków obwodowych komisji wyborczych. Masz pomysł, w jaki sposób poprawić warunki życia na Twoim osiedlu, jesteś aktywny i chcesz działać społecznie? Zostań radnym osiedlowym!

Wypełnij zgłoszenie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i posiadaniu prawa wybieralności i zbierz poparcie minimum 15 osób – mieszkańców Twojego osiedla. Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza do 24 marca 2017 r. przy ul. Sukiennice 9 we Wrocławiu.

 

 

Czytaj obwieszczenie komisji wyborczej z dnia 15 lutego

Informacja o dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w związku z rejestracją kandydatów na radnych zostanie podana po zatwierdzeniu granic okręgów wyborczych i liczby wybieranych radnych w osiedlach, tj. po 6 marca 2017 r. (zgodnie z kalendarzem wyborczym).

Wzory formularzy zgłoszeniowych dostępne są na bip.um.wroc.pl

Członkowie rad osiedli reprezentują mieszkańców, przekazując informacje o ich potrzebach i oczekiwaniach władzom miasta. Mogą to robić w formie wniosków lub opinii. Radni wykonują swoje zadania najczęściej w czasie wolnym od nauki czy pracy zawodowej.

Kto może zostać radnym?

Radnym może zostać osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat oraz posiada obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, stale zamieszkuje na obszarze osiedla, do którego kandyduje i jest wpisana do stałego rejestru wyborców na terenie tego osiedla oraz

 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie jest osobą, wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego,
 • w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim — nie jest pozbawiona prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

  Czytaj więcej: Czym zajmuje się Rada Osiedla

Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza od 7 marca do 24 marca 2017 r., (budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sukiennice 9, pok. 211).

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Miejską Komisję Wyborczą w następujących terminach:

 • 7 marca 2017 r. (wtorek), w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 9 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 14 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 15 marca 2017 r. (środa) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 16 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 20 marca 2017 r. (poniedziałek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 21 marca 2017 r. (wtorek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 22 marca 2017 r. (środa) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 23 marca 2017 r. (czwartek) w godzinach od 15:30 do 17:00
 • 24 marca 2017 r. (piątek) w godzinach od 15:30 do 17:00

Szczegóły na stronie www

Pytania w sprawie rejestracji można składać:

drogą elektroniczną na adres: mkw@um.wroc.pl lub telefonicznie w trakcie dyżurów członków Miejskiej Komisji Wyborczej tel. 71 777 99 71. 

W celu przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli Wrocławia Miejska Komisja Wyborcza ustaliła liczbę okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wybieranych w nich radnych a także siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenia MKW o okręgach wyborczych i liczbie wybieranych radnych są na stronie BIP

Praca w obwodowych komisjach wyborczych

Od 7 do 31 marca 2017 r. można zgłaszać kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia przyjmowane są Miejskim Biurze Wyborczym, pl. Nowy Targ 1/8 pok. 117, w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:45 - 15:45).

W pracach obwodowych komisji wyborczych weźmie udział co najmniej 636 osób (maksymalnie 848). Wybory odbędą się w 106 komisjach, które będą liczyć od 6 do 8 członków. 

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Rad Osiedli

Wybory do rad osiedli we Wrocławiu 2017