Jak i dlaczego warto głosować? Wybory do wrocławskiej rady pożytku.

Jesteś pozarządowy? Nie pozostawaj obojętny! Krótko i rzeczowo przedstawiamy najważniejsze informacje związane z głosowaniem na przedstawicieli NGO.

NGO głosują na swoich przedstawicieli w Wrocławskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jak?

  • Głosowanie trwa od 9 do 19 czerwca 2017 roku (włącznie )
  • Można zagłosować na maksymalnie 6 kandydatów z listy. A więc na 1, 2, 3, itd., ale nie więcej niż na 6
  • Głosują zarejestrowane, wrocławskie organizacje pozarządowe lub prowadzące aktywną działalność na terenie miasta
  • Głosowanie odbywa się za pomocą karty do głosowania, która zamieszczona jest przy liście kandydatów. Tu ją znajdziesz - http://bit.ly/2shS3fG
  • Wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania należy złożyć osobiście w Biurze ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, I piętro, pokój 120, w terminie 9-19 czerwca 2017 r. w godzinach 7.45 - 15.45, lub wysłać pocztą na w/w adres – UWAGA -  decyduje data wpływu do Biura (nie stempla  pocztowego).
  • Uwaga: aby głos był ważny, podpisy na karcie do głosowania, złożonej przez organizację, powinny być podpisami osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji (należy to sprawdzić w KRS – Dział 2., Rubryka 1., punkt 2. – „Sposób reprezentacji podmiotu” lub innym rejestrze/ewidencji właściwym dla danej organizacji)

Dlaczego?

  • Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP) to m.in. reprezentacja środowiska NGO, wyrażająca wolę ,oczekiwania, cele pozarządowego Wrocławia
  • WRDPP mediuje, opiniuje, zgłasza postulaty, rekomenduje konkretne rozwiązania,
  • Nowa WRDPP to szansa na wniesienie ciekawych pomysłów i aktywności, wytyczenie konkretnych zadań, podniesienie rangi i autorytetu rady,
  • WRDPP wpływa na kształt bezpośredniej współpracy miasta z organizacjami.

 

Więcej informacji o wyborach do WRDPP na specjalnej stronie - kliknij.