Grupa Dialogu Społecznego ds. Pozaszkolnej (współ)Pracy z Młodzieżą [Zaproszenie na spotkanie 15.05.2018]

Temat spotkania. Ciąg dalszy dyskusji nad koncepcją stworzenia Strategii na rzecz młodzieży we Wrocławiu

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które na co dzień zajmują się pracą z młodzieżą, bądź chcieliby się taką pracą zająć.

Termin trzeciego spotkania: wtorek, 15 maja 2018, w godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala koncertowa, I piętro

Idea, cel spotkań:
Zadaniem pozaszkolnej pracy z młodzieżą(14-18 lat) jest wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju indywidualnym i społecznym, profilaktyka i przezwyciężanie sytuacji trudnych (np. dyskryminacji, konfliktu z otoczeniem, rodziną itp) i ryzykownych oraz dbałość o dobre warunki życiowe i środowisko przyjazne młodzieży.
Pozaszkolną pracę z młodzieżą możemy rozumieć  jako całokształt usług i podmiotów zaspokajających potrzeby rozwojowe młodego człowieka, których (w danym konkretnym przypadku) zaspokoić nie są w stanie rodzina czy szkoła.
Celem spotkań Grupy jest uruchomienie współpracy w obszarze animacji młodzieży we Wrocławiu.

Temat spotkania:
Dyskusja nad koncepcją stworzenia Strategii na rzecz młodzieży we Wrocławiu (c.d.)

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema
Stowarzyszenie TRATWA – Wojtek Staniewski