Grupa Dialogu Społecznego ds. ekonomii społecznej i społecznie odpowiedzialnego biznesu

Celem grupy jest dialog nad funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej oraz współpracy organizacji pozarządowych z biznesem w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu we Wrocławiu.

Tematyka spotkań:
1. Profesjonalizacja i ekonomizacja podmiotów ekonomii społecznej
2. Wykorzystanie społecznych aspektów w zamówieniach publicznych do wzmocnienia polityki społecznej i wzrostu zatrudnienia wśród grup defaworyzowanych na rynku pracy.
3. Zaangażowanie NGO do tworzenia przedsiębiorstw społecznych.
4. Wprowadzenie Lokalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
5. Korzyści społeczno-gospodarcze dla Gminy Wrocław z tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
6. Zwiększenie kooperacji samorządu i podmiotów ekonomii społecznej w zakresie realizacji usług użyteczności publicznej.
7. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnych podmiotów ekonomii społecznej aktywizujących osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
8. Organizacje pozarządowe jako usługodawcy dla Gminy Wrocław i biznesu.
9. Model współpracy organizacji pozarządowych z biznesem.
10. Realizacja działań społecznych przez biznes we współpracy z NGO i PES.

Zgłoszenia proszę kierować na adres e-mail: damian.dudala@fibirl.org.pl

Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema.
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
Mirosława Hamera (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)
- Joanna Warecka (Stowarzyszenie Żółty Parasol)
Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Aktualności