Grupa Dialogu Społecznego ds. ...Dialogu Społecznego

Chcemy powołać zespół, którego podstawowym zadaniem będzie wsparcie i rozwój dobrej, efektywnej rozmowy o naszym mieście oraz budowanie relacji pomiędzy jej uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie

Grupy Dialogu Społecznego ds.Dialogu Społecznego

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu.

Termin:
środa, 18 stycznia 2017, w godz. 10:45 - 13:15 

Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

Idea, cel spotkań:
Grupy Dialogu Społecznego działają we Wrocławiu od 2013 r. Stały się ważnym elementem wrocławskiego modelu partycypacji społecznej, wymagają jednak stałej troski i doskonalenia. W związku z tym chcemy powołać zespół, którego podstawowym zadaniem będzie wsparcie i rozwój tej formy Dialogu Społecznego w naszym mieście. 

 

Tematyka spotkań:

1) Aktualizacja koncepcji GDS określająca m.in. formułę funkcjonowania Grup,  procedury tworzenia, kompetencje (zadania), formy, miejsce w strukturach dialogu itd.

2) Zarządzanie informacją o GDS,  redagowanie zakładki poświęconej GDS-om

3) Opracowanie rekomendacji na temat funkcji koordynatora i moderatora poszczególnych Grup

4) Monitorowanie i ewaluacja pracy  GDS. Opracowanie założeń spotkań otwartych (podsumowujących)


Działania GDS ds. Dialogu Społecznego powinny mieć charakter długofalowy. W obszarze zainteresowań Grupy mogą znaleźć się również takie zagadnienia jak:

- budowanie relacji pomiędzy uczestnikami Dialogu Społecznego

- sprawstwo GDS-ów i doskonalenie mechanizmów wdrażania wypracowanych rozwiązań

- otwartość GDS-ów, komunikacja z mieszkańcami

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl


Serdecznie zapraszamy:

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema (602 758 195)

Stowarzyszenie TRATWA – Wojtek Staniewski (519 338 733)

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.