Grupa Dialogu Społecznego ds. Technologii Obywatelskich

Celem spotkań jest debata nad wykorzystaniem technologii obywatelskich, czyli rozwiązań obejmujących aplikacje społeczne i narzędzia informatyczne wspierające samorząd w pełnieniu funkcji publicznych. Idea, cel spotkań:

Tematyka spotkań:
1.        Diagnoza potencjału „aktorów wrocławskiej sceny” (np. organizacji pozarządowych) w zakresie tworzenia i implementacji technologii obywatelskich.
2.        Możliwości rozwoju, współpracy i wsparcia różnych podmiotów w zakresie wykorzystywania technologii obywatelskich w kontakcie z mieszkańcami.
3.        Poszukiwanie, prezentacja i promowanie innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w obszarze technologii obywatelskich.
4.        Standardy w korzystaniu z technologii obywatelskich.

Kontakt:

Dominik Golema -  Rzecznik ds. Dialogu Społecznego /Departament Spraw Społecznych /  Urząd Miejski Wrocławia dominik.golema@um.wroc.pl
Damian Wojciech Dudała – Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu

Warto z nami być! Oto ciekawa relacja z jednego ze spotkań - 60+ Virtual Culture

Aktualności

Do pobrania