GDS ds. zwierząt w mieście [Zaproszenie na spotkanie 3.10.2015]

Zaproszeni kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju wszelkich form aktywności sportowej.

  • Termin: poniedziałek, 3 października 2016, w godz. 12:00– 14:00 (uwaga! zmian terminu)
  • Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, mała sala konferencyjna - parter
  • Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących życia, funkcjonowania i kondycji zwierząt w środowisku dużego miasta. Obecność zwierząt w społeczeństwie miejskim to kwestia zarówno zwierząt wolno żyjących, hodowanych i zamieszkujących w gospodarstwach domowych oraz dzikich. Jedne z nich umilają naszą codzienność, są wsparciem w naszym życiu inne bywają zagrożeniem. Zachowanie odpowiednich zasad współistnienia, bezpieczeństwa, pielęgnacji, zdrowia itp. to warunek konieczny, aby obecność zwierząt w mieście była odbierana jako pożyteczna i cenna. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy miłośnikami i profesjonalistami zajmującymi się światem zwierząt oraz odpowiednimi służbami, organizacjami i mieszkańcami miasta.
  • Główny temat spotkania: WOLONTARIAT NA RZECZ ZWIERZĄT – jak poprawić efektywność? Jak wspierać wolontariuszy „niezrzeszonych”? jak propagować ideę? Jak wspierać działania?

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: dominik.golema@um.wroc.pl

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.