GDS ds. zwierząt w mieście [Relacja spotkania 24.10.2016]

Spotkanie dla wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na współegzystowaniu zwierząt i ludzi w naszym mieście.

24. października 2016, godz 13-15, Sektor 3

W pierwszej części spotkania miała miejsce prezentacja działalności Fundacji  „Wegielek”.

Podstawowy zakres działalności fundacji to : leczenie zwierząt (psy i koty), kojarzenie zwierząt z nowymi właścicielami, pozyskiwanie i redystrybucja żywności dla zwierząt, angażowanie wolontariatu w działania na rzecz zwierząt, różnorodne akcje promocyjne dotyczące współegzystowania zwierząt i ludzi – w tym m. In. organizowanie sesji zdjęciowych. Fundacja  „Węgielek” deklaruje swą otwartość na współprace zarówno z innymi organizacjami czy instytucjami i podmiotami gospodarczymi, jak i osobami indywidualnymi, wolontariuszami. W działania Fundacji włączają się również wolontariusze poniżej 18. roku życia (za zgodą lub przy asyście rodziców).

 

Drugą część spotkania wypełniła prezentacja założeń konkursu na prowadzenie schroniska dla zwierząt w latach 2017 – 2021 oraz dyskusja na ten temat. Uczestnikami dyskusji byli m.in. pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialni merytorycznie za realizację tego zadania oraz formalnie za procedurę konkursową. Pośród licznych uwag i sugestii dotyczących założeń konkursu można wyszczególnić:

 

 1. Dostępność weterynarza w schronisku po godz. 16, w nagłych przypadkach chorób 
  czy wypadków – dyżury.
 2. Przeszkolona osoba ze sprzętem do łapania oraz przewozu kotów  – chorych, 
  do zabiegów sterylizacji, kociąt.
 3. Określenie zakresu zabiegu sterylizacji:

1)      zabieg wykonany w znieczuleniu ogólnym,

2)      użycie nici atraumatycznych,

3)      zabezpieczenie p/bólowe  po zabiegu,

4)      zabezpieczenie antybiotykiem na 5 dni.

 1. Miejsce do przechowania kotek miejskich – wolno żyjących przed i po sterylizacji.
 2. Organizacja rozprowadzania talonów i karmy:

1)      Miejsce, gdzie rozdaje się talony i karmę talony i karmę. Obecnie dojazd 
do schroniska jest trudny zarówno dla osób pracujących – w godzinach pracy, 
a także dla osób starszych ze względu na odległość, koszty dojazdu, konieczność transportowania paczek,

2)      taka organizacja rozprowadzania talonów, aby były one dostępne już od stycznia i cały rok. Zwłaszcza w okresie wiosennym

 1. Bardzo niska jakość rozdawanej karmy. Często spotykamy opinie, że koty nie chcą jej jeść. Może lepiej kupić mniej karmy, a lepszą.
 2. Kwestie wolontariatu w schronisku.

1)      trudno dotrzeć do informacji o naborze wolontariuszy, nie zachęca się do podjęcia pracy w charakterze wolontariusza,

2)      wolontariusze mogą być w schronisku w godzinach otwarcia, a więc głównie wtedy, kiedy pracują lub są w szkołach, uczelniach,

3)      praca wolontariuszy jest źle zorganizowana, często muszą czekać na wydanie psów, co budzi zniechęcenie, nie traktuje ich się z akceptacją.

 

Powyższe uwagi zostały omówione podczas spotkania. Sporo uwag, odnoszących się szczegółowo do weterynaryjnych procedur medycznych, nie może zostać uwzględnionych na poziomie ogłoszenia konkursowego. Poinformowano jednocześnie uczestników o możliwości zgłaszania do Urzędu Miejskiego  zaobserwowanych nieprawidłowości w realizacji zadania. Zleceniodawca (tu Gmina Wrocław) może w każdym momencie przeprowadzić kontrolę prawidłowości realizacji zadania, a w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń może również wypowiedzieć umowę o realizację zadania.

 

Termin kolejnego spotkania wyznaczono na 21 listopada 2016, godz 13-15 w Sektorze 3