GDS ds. zieleni [Zaproszenie na spotkanie 18.09.2014]

Wrocław już od XIX stulecia ma reputację miasta zieleni. Jednak obecny intensywny rozwój miasta sprawia, że tworzenie terenów zieleni nie nadąża za rosnącymi potrzebami. Dodatkowo konsekwencją rozwoju miasta czyli nowych inwestycji i  rozbudowy infarstruktury bywa konieczność wycinki drzew.

Dalszą konsekwencją winno być zbilansowanie tych strat. Zjawiska te powodują coraz większe zainteresowanie mieszkańców losem wrocławskich drzew i terenów zieleni.  W ostatnich miesiącach rozwinęła się szeroka publiczna debata na ten temat. Dlatego Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta, wraz z partnerem społecznym – Fundacją EkoRozwoju, zapraszają do udziału w nowo tworzonej Grupie Dialogu Społecznego ds. Zieleni. Stanie się ona płaszczyzną wymiany informacji i dialogu na temat wyzwań stojących przez zielenią Wrocławia. Umożliwi ona wypracowywanie propozycji rozwiązań – zarówno lokalnych, jak i strategicznych - mających pomóc w utrzymaniu i kształtowaniu zieleni Wrocławia odpowiadającej potrzebom miasta i jego mieszkańców.  

Pierwsze spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni we Wrocławiu odbędzie się w dniu 18 września 2014 r. (czwartek) w EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25a, o godz. 15:00. Będzie miało charakter otwarty. Spotkanie posłuży określeniu potrzeb miasta i jego mieszkańców w zakresie głównych proponowanych obszarów tematycznych: tworzenia nowych obszarów zieleni i dbania o zieleń istniejącą, w tym racjonalizacji wycinki drzew.

oprac. elg