GDS ds. wrocławskiej polityki mobilności [Zaproszenie na spotkanie 18.11.2014]

Zaproszenie, kierujemy do wrocławskich organizacji, zwłaszcza tych, które swoje działania koncentrują na rzecz harmonijnego rozwoju Wrocławia (przestrzennego, infrastrukturalnego) oraz komunikacji miejskiej (jej zróżnicowanie, sprawność, efektywność).

Termin: środa, 18 listopada 2014, w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: sala konferencyjna Sektor 3, ul. Legnicka 65.

Lokalizacja - http://www.sektor3.wroclaw.pl/kontakt/ 

Temat spotkania:

Komunikacja rowerowa we Wrocławiu – stan obecny oraz plany na przyszłość.

Prezentacja prowadzonej polityki rowerowej wraz z jej narzędziami i efektami. Rozwój sieci tras rowerowych, systemu parkingowego oraz przyjazne rowerzystom zabiegi organizacji ruchu. Prezentacja planów przewidzianych na 2015 rok w tym rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego.  

W spotkaniu weźmie udział Daniel Chojnacki – oficer rowerowy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Marek Żabiński – zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego.

Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Krótko o polityce mobilności:

Wrocławska polityka mobilności jest kluczowym dokumentem kierunkowym odnoszącym się do zjawisk związanych z mobilnością, sposobami korzystnego jej kształtowania oraz rozwiązywaniem problemów transportowych. Jest elementem strategii rozwojowej Miasta, mającej na celu zapewnienie wysokiej jakości życia jego mieszkańcom. Wpisuje się w najważniejsze obszary związane z przestrzenią komunikacyjną określone w Strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 17.11.2014 do godz. 10.00 na adres:

 

rafal.florczak@um.wroc.pl

 

Serdecznie zapraszamy:

Urząd Miejski Wrocławia / Biuro Rozwoju Wrocławia /

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.