GDS ds. Wolontariatu [Zaproszenie na spotkanie 7.02.2014]

Serdecznie zapraszamy na drugie otwarte spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich wrocławskich organizacji zainteresowanych tematem wolontariatu

Termin: piątek, 7 lutego 2014, w godz. 11.00 – 13.00

Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych "Zajezdnia" (Stowarzyszenie TRATWA) – ulica Legnicka 65 (wjazd od ul. Wejherowskiej i Sektora 3 -  http://www.tratwa.org/projekty/ppm-zajezdnia#adres )

Cel spotkania: Podsumowanie dotychczasowej pracy GDS ds. Wolontariatu – cele, podjęte tematy, ustalenia. Rekrutacja nowych organizacji zainteresowanych pracą w ramach GDS ds. Wolontariatu.

 Więcej informacji – relacja z pierwszego spotkania:

http://www.wroclaw.pl/spotkanie-gds-ds-wolontariatu

Idea GDS: Diagnoza najbardziej palących problemów (tematów do dyskusji, wyzwań, celów) związanych z funkcjonowaniem wolontariatu we Wrocławiu. Rozwój wolontariatu, poprawa jego efektywności i zasięgu.

Organizacja pracy: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole / zespołach roboczych (organizacje - urzędnicy), tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 5 lutego 2014 na adres:

rafal.florczak@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:

Stowarzyszenie Tratwa

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds. Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.