GDS ds. Wolontariatu [Zaproszenie na spotkanie 25.06.2014]

Do wiadomości wrocławskich organizacji pozarządowych:

 

Serdecznie zapraszamy na trzecie otwarte spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Wolontariatu

Zaproszenie kierujemy do wszystkich wrocławskich organizacji zainteresowanych tematem wolontariatu

 

 

Cel spotkania:

1. Podsumowanie kolejnego etapu pracy GDS ds. Wolontariatu i jej zespołów roboczych. Najważniejsze cele, podjęte tematy (wolontariat szkolny, porozumienie na rzecz rozwoju wolontariatu we Wrocławiu, fundusz wkładów własnych, fundusz pożyczkowy), ustalenia.

2. Rekrutacja nowych organizacji zainteresowanych pracą w ramach GDS ds. Wolontariatu.

 

Więcej informacji – relacja z drugiego spotkania: http://www.wroclaw.pl/relacja-gds-ds-wolontariatu

 

Idea GDS: Diagnoza najbardziej palących problemów (tematów do dyskusji, wyzwań, celów) związanych z funkcjonowaniem wolontariatu we Wrocławiu. Rozwój wolontariatu, poprawa jego efektywności i zasięgu.

Organizacja pracy: rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez pracę w zespole / zespołach roboczych (organizacje - urzędnicy), tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania.

 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 24 czerwca 2014 do godz. 10.00  na adres:

rafal.florczak@um.wroc.pl

 

Serdecznie zapraszamy:

 

Stowarzyszenie Tratwa

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

 

 

 

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.