GDS ds. uzależnień [Zaproszenie na spotkanie 28.02.2018]

Tematyka spotkania: WSPÓŁUZALEŻNIENIA - czy i czym są?

Serdecznie zapraszamy na ósme spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Uzależnień.

Zaproszenie kierujemy do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu, a szczególnie do podmiotów i osób, których troska, zaangażowanie i zainteresowanie koncentruje się na przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Termin: środa, 28 lutego 2018, w godz. 13:00 – 15:00
Miejsce: Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA (Stowarzyszenie TRATWA), ul. Legnicka 65, sala konferencyjna (parter)

Idea, cel spotkań: Debata na temat dotychczasowych i nowych wyzwań w obszarze uzależnień. Przedstawienie stanu posiadanej wiedzy na podstawie prowadzonych badań. Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń odnośnie skuteczności podejmowanych działań. Konsultacje i dyskusja na temat treści programów gminnych w tym obszarze problemowym. Budowanie i umacnianie relacji pomiędzy podmiotami i osobami zainteresowanymi tą tematyką. Zdefiniowanie i wskazanie działań koniecznych do podjęcia w celu lepszej ochrony społeczeństwa przed wzrostem poziomu uzależnień.

Tematyka spotkania:
WSPÓŁUZALEŻNIENIA - czy i czym są?

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Joanna Nyczak – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych  / Urząd Miejski Wrocławia
Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego / Departament Spraw Społecznych /
Urząd Miejski Wrocławia

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.