GDS ds. uchodźców [Relacja spotkania 4.12.2015]

W spotkaniu udział wzięło w sumie 12 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych i miejskich inicjatyw oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu.

  • 4 grudnia 2015, Infopunkt Nadodrze/ ul. Łokietka 5, Wrocław
  • czas: 13.00- 15.00
  • Spotkanie prowadziła Maja Zabokrzycka z Infopunktu Nadodrze/ Fundacji Dom Pokoju

Na wstępie Dominik Golema z Departamentu Spraw Społecznych omówił działanie Grup Dialogu Społecznego, jako formy komunikacji społecznej oraz narzędzia doradczego dla władz miasta.
GDS działają we Wrocławiu od 2 lat, niektóre spotkały się okazjonalnie, inne działają cyklicznie we zależności o tego, jakiego typu spotkań wymaga podjęty problem. GDS nie jest ciałem decyzyjnym, służy wymianie poglądów, aby zbudować wzajemną relację pomiędzy aktorami życia społecznego.GDS działają w bardzo różnych obszarach i podejmują najważniejsze kwestie społeczne, np. ekologia czy zaangażowanie wolontariuszy.
Ważny aspektem pracy jest tu zapewnienie obecności na spotkaniach osób, które mają ważny głos w toczących się dyskusjach oraz to, aby umiejętnie zaplanować tematy rozmów a następnie spisać zagadnienia, żeby przedstawiciele Urzędu Miasta mogli odpowiedzieć na zadane pytania.
Przedstawiono wszystkich uczestników spotkania i ustalono najważniejsze jego punkty:
1. Podejmowane działania na rzecz uchodźców, migrantów, obcokrajowców, a także inne działania antydyskryminacyjne na terenie Wrocławia
2. Działania Koalicji Wrocław Wita Uchodźców
3. Działania podejmowane w Trójmieście oraz w Dreźnie – mieści partnerskim Wrocławia.

W wyniku apelu do prezydenta grupy złożonej z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, Akcji Miasto i fundacji Dom Pokoju odbyło się spotkanie na którym ustalono, że dnia 10 grudnia zostanie zorganizowany koncert na Placu Wolności.
Inicjatywa to sprzeciw wobec nietolerancyjnym postawom, jakie możemy obserwować we Wrocławiu. Podkreślono, że w uwzględniano także głos o  potrzebie wprowadzenia długotrwałych zmian systemowych, przede wszystkim w dziedzinie edukacji.
Komentarzem był głos, mówiący o tym, że już w tym momencie, gdy na terenie Wrocławia liczba uchodźców jest nadal znikoma, warto się zająć integracją osób z innych krajów, które już   mieszkają w tym mieście a nie mają statusu uchodźcy. Jak wynika ze statystyk, właśnie te osoby padają ofiarami aktów przemocy lub są na nią narażone.
Rozmawialiśmy o możliwościach, jakie daje zaproszenie do współpracy różnego typu instytucji kultury, które, rozszerzając swoją ofertę na osoby pochodzące z innych krajów, mogą stanowić naturalną platformę do integracji z mieszkańcami miasta.
Pojawił się postulat wyrażający potrzebę szkolenia instytucji pozarządowych, które chciałyby pracować z nową grupą, może zorganizowania konferencji na ten temat. Przybliżenia wymagają
zagadnienia takie jak: historia i kultura nowych grup, ich doświadczenia oraz ich opinie na temat społeczeństwa przyjmującego, tego z czym się stykają we Wrocławiu/w Polsce, jakie to robi na nie wrażenie, jakie budzi emocje, jakie mają potrzeby, jakiego typu wsparcia oczekują.
O  działaniach Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-oświatowego opowiadała Mona Saifi. Centrum prowadzi działania edukacyjne, kulturalne i kursy językowe.
Następnie zarysowano działania prowadzone przez Koalicję Wrocław Wita Uchodźców (informacja na ten temat dostępna jest na stronie Koalicji, opis działań znajduje się także pod koniec dokumentu)

Działania władz miasta

Padło pytanie o informacje, jakie posiadają w tym momencie instytucje miejskie i jakie akcje planują podjąć lub też jakie już podejmują. Na ten temat wypowiedziała się Jadwiga Góralewicz z Centrum Integracji Społecznej. Wyjaśniła, że władze mają jasno wytyczone zobowiązania względem uchodźców, co reguluje polskie prawo ale Gmina zdaje sobie sprawę, że będzie musiała podjąć także samodzielne działania.
Opowiedziano o programie wdrażającego na rynek pracy, który jest obecnie realizowany a który ma na celu umożliwienie wejścia na ten rynek oraz utrzymania się na nim, wymieniając potrzebę osiągnięcia niezależności finansowej, jako jedną z najważniejszych. Szkolenia obejmują również potencjalnych pracodawców. Prowadzone są także szkolenia adaptacyjne dla obywateli krajów trzecich.
Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM, Jacek Sutryk, zaproponował, żeby na wstępie oszacować i zbilansować zasoby miasta, co poskutkowało zebraniem się osób reprezentujących różne wydziały oraz instytucje wspierające w ramach spotkania Zespołu do Spraw Migracji.
Starano się odpowiedzieć na pytania: Co mamy? Na co jesteśmy gotowi? Czego potrzebujemy?
Zespół zdaje sobie sprawę z faktu, iż samodzielnie nie jest w stanie wypełnić wszystkich potrzeb więc będzie dążył do uzupełnienia bazy możliwości o oferty instytucji pozarządowych pytając zarówno o zasoby, jak i o diagnozy.
Miasto przyjmuje także oferty pomocy od mieszkańców (odzew niestety znacząco zmalał po wydarzeniach w Paryżu), będzie szkolił swoich pracowników (poproszono o wsparcie International Organisation for Migration), bierze także czynny udział w pracach Krajowej Platformy do Spraw Migracji prowadzonej przez IOM.
W tym momencie we Wrocławiu przebywa już pewna grupa uchodźców. Pomoc dla nich organizuje kościół. Zdementowano pogłoskę podaną przez media dotyczącą planów zakwaterowania uchodźców we Wrocławiu w byłym szpitalu przy ulicy Traugutta. Plany idą raczej w kierunku rozproszenia uchodźców i znalezienia dla nich samodzielnych miejsc do mieszkania, a nie tworzenia instytucji ośrodka

Pomysły działań

1. Konieczność włączenia imigrantów do podejmowanych działań i do prowadzonej dyskusji zbieranie grupy osób do pierwszego kontaktów, znających język i kulturę nowo przybywających
2. Pomysł na kampanię społeczną: wrocławianie to repatrianci, uchodźcy, imigranci i emigranci. Spot z wypowiedziami osób ważnych dla Wrocławia, mówiących o tym, skąd oni/ich rodziny wzięli się w tym mieście kończący się prośbą do odbiorców o refleksję nad tym, skąd oni pochodzą.
3. Podkreślano potrzebę zebrania wszystkich przydatnych informacji dla uchodźców, migrantów, obcokrajowców w ramach jednego portalu internetowego. Tu przedstawiciele władz poinformowali, że taki portal będzie tworzony na początku przyszłego roku. Zwrócono uwagę na to, że od kilku miesięcy prężnie funkcjonuje lokalna podstrona ogólnopolskiego portalu Informator, z którym wchodzą we współpracę inne gminy. Warto jest wykorzystać to medium, tym bardziej, że zawiera ono wiele informacji (dokumenty, procedury) opisanych w różnych językach narodowych a także jest portalem, który publikuje głosy cudzoziemców mieszkających w Polsce. Koordynatorka wrocławskiego portalu, Katarzyna Wiącek  będzie w tej sprawie w kontakcie z Panią Karoliną Skarbek z CIS.
4. Członkowie Koalicji WWU podzielili się krótko swoimi doświadczeniami po wizycie w Dreźnie, mieście partnerskim Wrocławia. Drezno w ciągu ostatniego roku przyjęło 6000 uchodźców, czyli prawie tyle ile planuje przyjąć cała Polska. W związku z tym od wielu miesięcy buduje się w tym mieście mocna koalicja urzędników, instytucje kultury, organizacji pozarządowych i mieszkańców, która stara się odpowiedzieć wspólnymi siłami na nowe wyzwania. Są to doświadczenia, jakich my jeszcze nie posiadamy a z których możemy już czerpać.  Na poczet współpracy nawiązany został kontrakt z Koalicją Dresden fur Alle.
5. Kolejną inicjatywą wartą obserwowania są działania gmin z Trójmiasta opisane w artykułach:
http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35636,18730748,gdansk-najlepiej-przygotowany-na-imigrantow-i-zbiera-najwiecej.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/7105527,uchodzcy-dostana-mieszkania-komunalne-w-gdansku,id,t.html
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/7424463,gdynia-tez-chce-przyjac-kilka-rodzin-uchodzcow-wideo,id,t.html
http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/w-gdansku-powolano-zespol-ds-integracji-imigrantow,70149.html

W czasie spotkania wykorzystano metodę zapisywania ważnych haseł, o których nie powinniśmy zapomnieć, a które będą wymagały dyskusji i opracowania:
1. Mediatorzy międzykulturowi;
2. Drezno/Gdańska (inne doświadczenia);
3.Zinwentaryzowanie podjętych inicjatywa;
4. Włączenie się w kierunki pomocy:
- językowa,
- rzeczowa,
- wolontariusz 1x1
5. Pomysł na kampanię społeczną: Wrocławianie to imigranci / emigranci;
6. Przedsięwzięcia tworzące kontekst spotkań i dialogu;
7. Formy organizowania pomocy „wyjazdowej”;
8. Żywe świadectwa osób, które przybyły do Wrocławia;
9. Zachowanie swojej tożsamości:
- gospodarze;
- goście;
10. Informacja o usługach dla:
- imigrantów;
- uchodźców;
- obcokrajowców;
zebrane w jednym miejscu (platforma internetowa)
11. Seminarium,konferencja na temat:
- historia, kultura przyszłych uchodźców w Polsce;
- Polska oczami innych (uchodźców, Syryjczyków).
Kolejne spotkanie przewidziane jest na dzień 14 stycznia 2016 o godzinie 13.00 w ramach Zespołu do Spraw Migracji Urzędu Miasta Wrocław, w siedzibie Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Strzegomskiej 49. Termin zostanie potwierdzony mailowo.