GDS ds. uchodźców i migrantów [Relacja spotkania [17.03.2016]

17 marca w siedzibie Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej przy ul. Widok 10 odbyło się 3 spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. uchodźców i migrantów. W spotkaniu wzięło udział 21 osób.

Większość kwestii została zawarta w prezentacji.

W pierwszej część spotkania Katarzyna Wiącek (Wrocław Wita Uchodźców, Infomigrator) zaprezentowała stronę internetową dedykowaną uchodźcom i migrantom oraz mediom, instytucjom i ekspertom zajmujących się kwestią cudzoziemców. Nakreśliła również charakter i formę powstającej interaktywnej Mapy Miejsc Przyjaznych we Wrocławiu dla cudzoziemców.

Druga część GDSu została poświęcona na pracę nad dwoma działaniami, które zostały wybrane jako najważniejsze i najpilniejsze do realizacji na 2 GDSie (2 marca) czyli: opracowanie przewodnika pierwszego kontaktu dla cudzoziemców przybywających do Wrocławia i na Dolny Śląsk, a także przygotowanie koncepcji lekcji wychowawczych na temat migracji we wrocławskich i dolnośląskich szkołach. Powstały grupy robocze, które w najbliższym czasie rozpoczną szczegółowe prace nad tymi działaniami.

Następnie zostały krótko omówione nowe pomysły uczestników GDSu, zaproponowane na 2 GDSie (2 marca):

  • zaangażowanie migrantów znających język polski w kursy językowe dla nowo przybyłych
  • przygotowanie osób niezbędnych do tłumaczenia i pomocy w delikatnych sprawach (zwłaszcza kobiet),
  • ustrukturyzowanie współpracy z mediami,
  • warsztaty dla służb publicznych z wielokulturowości,
  • grupa śledząca, walcząca i reagująca na mowę nienawiści w internecie,
  • akcje zamalowywanie rasistowskiego “hejtu” na murach,
  • zaangażowanie WKSu Śląsk Wrocław w kampanie społeczną na rzecz uchodźców i migrantów,
  • przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Na koniec zawiązała się krótka dyskusja na temat przygotowań i planów samorządu Wrocławia dotyczących wsparcia i przyjmowania uchodźców i migrantów.

Kolejne spotkanie GDSu odbędzie się 13 IV 2016 r. w godz. 13:00-15:00 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej (Dom Europy) znajdującym się przy ul. Widok 10.