GDS ds. rodziny [Zaproszenie na spotkanie 23.03.2013]

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość oraz Gmina Wrocław zapraszają na spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny w nowej odsłonie, które odbędzie się 23 marca 2015 r. w godz. 10 -12 w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej 65.

Celem spotkania jest prezentacja założeń pracy Grupy oraz zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w projekcie "Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław".

Zapraszamy na spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych, którym bliskie są sprawy związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem rodziny we Wrocławiu.

Termin: poniedziałek, 23.03.2015 r. godz. 10.00 – 12.00

Miejsce: sala warsztatowa Sektor 3, ul. Legnicka 65

Cel spotkania: Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość w partnerstwie z Gminą Wrocław rozpoczyna realizacje projektu „Partycypacyjna polityka rodzinna Miasta Wrocław" w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków EOG. Celem spotkania będzie prezentacja założeń projektu oraz zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego udziału w działaniach na rzecz wzmocnienia Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny oraz wypracowania mechanizmów partycypacyjnego modelu kształtowania polityki rodzinnej we Wrocławiu.

W spotkaniu wezmą udział:

  • Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia;
  • Dariusz Szrajder – Rzecznik ds. Rodziny;
  • Piotr Czekierda – Prezes Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość;
  • Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego;
  • Przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
  • Natasza Marcinkiewicz – Kierownik projektu.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 20.03.2015 r. do godz. 12.00 na adres: natasza.marcinkiewicz@frip.org.pl

Serdecznie zapraszamy:

Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego.