GDS ds. Rodziny [Relacja spotkania 31.01.2014]

Relacja ze spotkania inauguracyjnego Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny.

31 stycznia 2014, sala konferencyjna SEKTOR 3

 • Inicjatywa / Organizatorzy:

Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia

 • Temat spotkania:

Rozmowa o programie „2 + 3 i jeszcze więcej...” skierowanego do wrocławskich rodzin wielodzietnych. Analiza założeń, efektywności, propozycje zmian, rekonstrukcja.

 • Uczestnicy spotkania:

 Organizacje pozarządowe, UM Wrocławia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 1. Związek Dużych Rodzin Trzy Plus
 2. Fundacja AKITA
 3. Fundacja In Posterum
  1. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia / Rzecznik ds Dialogu Społecznego

Spotkanie poprowadził: Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia

 Zestawienie najważniejszych  uwag, tematów, problemów, propozycji poruszanych na spotkaniu:

 • Są rodziny wielodzietne, które nie słyszały o programie, jak do nich dotrzeć?
 • Obawa rodzin przed kontaktem z pracownik MOPS, to że operatorem programu jest przy MOPD dla niektórych rodzin może być blokadą,
 • Sugestia większego udziału NGO w tym przedsięwzięciu i jemu podobnych, oczekiwanie partnerskich działań i współpracy. Gminna powinna zlecać takie działania organizacjom pozarządowym.
 • Rodzina wielodzietna = rodzina patologiczna?! Fałszywy obraz. Stygmatyzacja rodzin wielodzietnych w społecznym odbiorze
 • Obecność w programie – istotne jest miejsce zamieszkania,  a nie meldunek. Rekrutacja nie może odbywać się na siłę. Potrzeba działań PR wokół programu.
 • Program ma już dziesięć lat. Na swoje czasy był pionierski – teraz istnieje potrzeba jego aktualizacji i zmiany. We współpracy z  NGO.
 • Powinna powstać spójna polityka rodzinna we Wrocławiu, promocja rodziny. Mniej jako program pomocy (też ważnej), ale bardziej promocji, dowartościowania rodzin.
 • Prezentacja założeń programu w Poznaniu – tam program jest wydzielony z MOPS, operatorem jest Wydział Zdrowia
 • Nowe programy, choć krócej istniejące, lepiej przyciągają rodziny niż program wrocławski – dane Związku Dużych Rodzin
 • Potrzeba mocnego udziału w programie partnerów biznesowych, rodziny to dobry klient
 • Informacja MOPS: udało się pozyskać do programu od grudnia 2013 nowych partnerów biznesowych, będą dalsze rozmowy
 • Przykład tyski: promocyjne naklejki – „Firma przyjazna rodzinie”
 • Program ma dużo dobrych i celnych zapisów. Jest potrzeba aktualizacji, ale też rozwagi. W zapisy należy tchnąć prawdziwą aktywność, nasycić realnymi działaniami.
 • Propozycja połączenia programu i uchwały o pieczy zastępczej – duża polityka rodzinna
 • Uwaga: istnieje obawa, że taki dokument może być z przyczyn legislacyjnych zakwestionowany przez wojewodę. Nie dotyczy to programu 2 +3 i jeszcze więcej
 • Propozycje: centra obsługi mieszkańca w MOPS, oddolna pomoc dla rodzin – np. już na poziomie rad osiedli, powołanie pełnomocnika ds. rodziny wielodzietnej (przykład Poznania), Rada ds. Rodziny, pakiet porozumień między gminami ościennymi.

Decyzją uczestników GDS postanowiono skupić się na najbliższym spotkaniu na dalszych rozmowach i pracach poświęconych programowi dla rodzin wielodzietnych 2 + 3 i jeszcze więcej.

Zapowiedziano kolejne spotkanie w ramach GDS ds. Rodziny

Suplement:

Na czas ferii zimowych wrocławski aquapark przygotował dla rodzin wielodzietnych - uczestników miejskiego programu "Dwa plus trzy i jeszcze więcej" (jednostka prowadząca - MOPS Wrocław)   specjalną ofertę – bilet rodzinny w cenie 35 zł za dwugodzinny pobyt. Cena obowiązuje przy wstępie do strefy rekreacyjnej i dotyczy całej rodziny (bez względu na liczbę dzieci) legitymującej się ważną Kartą Rodzina Plus. Oferta była wynikiem porozumienia i kooperacji Aquapark Wrocław oraz przedstawicieli nowo utworzonej Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny (w składzie: Urząd Miejski Wrocławia, organizacje pozarządowe (m.in. Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" –pomysłodawca, inicjator, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Informacje o ofercie Aquapark dla rodziny wielodzietnej wraz promocją programu zostały zamieszczone na wroclaw.pl i stronie MOPS.

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 10.03.2014


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego. Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO - pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.