GDS ds. Rodziny [Relacja spotkania 18.09.2014]

Notatka ze spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. Rodziny

Cykliczne spotkania zespołu zajmującego się kondycją, rozwojem rodziny  we Wrocławiu.

Uczestnicy: przedstawiciele NGO, UM Wrocławia, MOPS,

Uczestnicy spotkania:

 1. Związek Dużych Rodzin 3+
 2. Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 4. Fundacja In Posterum
 5. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 6. Rzecznik ds. Dialogu Społecznego UM Wrocławia
 7. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia
 8. Rzecznik ds. Rodziny - UM Wrocławia
 9. Maria Zawartko – Rada Miejska Wrocławia

Prowadzący:

Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego /  Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi /  Urząd Miejski Wrocławia

 Tematy, najważniejsze wątki, przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie zadań, priorytetów, założeń funkcjonowania, idei funkcji Rzecznika ds. Rodziny Urzędu Miejskiego Wrocławia – pana Dariusz Szrejder
 1. Podsumowanie konferencji „Wrocław dla Rodziny. Rodzina dla Wrocławia” oraz Pikniku dla Rodzin (organizacja MOPS)
 2. Omówienie najważniejszych zmian w nowelizacji programu 2 +3 i jeszcze więcej na rzecz wrocławskich rodzin wielodzietnych.
 1. Rozmowa o potrzebach, kondycji, szansach rozwojowych rodziny we Wrocławiu. Dobry klimat na rzecz rodziny – każdej rodziny.
 2. Podniesiono kwestię komunikacji między partnerami (platforma informacyjna), sprawne wykorzystanie istniejących narzędzi – NGO / UM Wrocławia, rola Rady Miejskiej i radnych
 3. Wpływ na kształt wieloletniego programu o pieczy zastępczej na lata 2015 – 2017 – wykorzystanie potencjału NGO w prognozowaniu, działaniach planistycznych, strategicznych

 Na tym spotkanie zakończono.

Notował: Rafał Florczak (BWO)