GDS ds. Rodziny [Relacja spotkania 15.02.2016]

Wrocław, 15.02.2016

 

SPOTKANIE GDS ds. RODZINY nr II/2016

 

MIEJSCE SPOTKANIA: Siedziba Fundacji „Rodzina i Przedsiębiorczość”, ul. Wyszyńskiego 75A

UCZESTNICY:

 1. Katarzyna Jurkowska - WZD
 2. Jacek Ciesielski – Fundacja Helios
 3. Wiesława Gdeczyk - MOPS
 4. Dariusz Szrejder – UMWr (DSS)
 5. Małgorzata Sawicka – Fundacja „Przystanek Rodzina”
 6. Anna Kosińska – Fundacja „Przystanek Rodzina”
 7. Maciej Kuczyński - WCRS
 8. Ilona Gmytrasiewicz – Fundacja „Rodzina i Przedsiębiorczość”

CEL SPOTKANIA / LISTA TEMATÓW:

 1. Sposoby pomocy w powrocie na rynek pracy bezrobotnym, bądź niezatrudnionym kobietom wychowującym dzieci – certyfikat „Firma przyjazna mamie”.

PODSUMOWANIE:

 1. Proponowana nazwa programu, to „Wspieramy Polskie Mamy”.
 2. Należy zastanowić się nad formą zachęcenia firm do wzięcia udziału w programie certyfikacji. Zaproponowana została forma konkursu z gratyfikacją za udział w programie.
 3. Propozycja kryteriów, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie firm:
 • Możliwość pracy na niepełny etat
 • Zadaniowy czas pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Żłobek/przedszkole w miejscu pracy
 • Możliwość pracy na umowę-zlecenie u swojego pracodawcy podczas przebywania na urlopie wychowawczym (ma to na celu podtrzymanie kwalifikacji/umiejętności pracownika)
 • Półkolonie organizowane przez firmę podczas np. ferii zimowych
 • % zatrudnionych mam
 •  Szkolenia wyrównujące/podnoszące kwalifikacje dla mam powracających po urlopie macierzyńskim/wychowawczym
 1. Propozycja, w jaki sposób zbierane będą dane od przedsiębiorstw:
 • Ankieta przesyłana do firmy z prośbą o wypełnienie

Weryfikacja odbywać się może za pomocą anonimowych ankiet, o których wypełnienie poproszeni zostaną pracownicy danej firmy, można poprosić również o wgląd  w regulamin wewnętrzny firmy. Można również zgłosić się do związków zawodowych oraz Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o informację o firmie.

 1. Przeprowadzaniem ankiet powinna zająć się wybrany NGO lub też Federacja NGO
 2. Firmy, które poddawane będą certyfikacji podzielić można wg kryterium jakim jest liczba zatrudnionych osób.
 3. Pan Maciej Kuczyński przedstawił ogólną informację na temat Miesiąca Rodziny organizowanego przez WCRS w czerwcu 2016r. 25 lutego o godzinie 10.00 w WCRS odbędzie się spotkanie z partnerami programu, przedstawione będą możliwe obszary współpracy podczas.
 4. Pan Jacek Ciesielski z Fundacji „Helios” poinformował, że 27 lutego we Wrocławskim Centrum Szkoleniowym przy ul. Sztabowej, w godzinach 12-14 odbędzie się debata o dzieciach potrzebujących specjalnej troski edukacyjnej.

TEMATY NA KOLEJNE SPOTKANIE:

 1.  Na kolejne spotkanie każdy z uczestników GDS proszony jest o przygotowanie propozycji, które z NGO, ew. przedstawiciele jakich firm powinni wejść w skład kapituły przyznającej certyfikat. Prosimy również o zastanowienie się, jaki autorytet mógłby firmować akcję.

SPRAWY OGRANIZACYJNE:

 1. Kolejne spotkanie w ramach GDS ds. Rodziny odbędzie się wyjątkowo w 3-cim tygodniu lutego - 14 marca 2016 o godzinie 9.30 . Miejsce spotkania – siedziba Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość ul. Wyszyńskiego 75 A (róg ul. Prusa). Serdecznie zapraszamy!