GDS ds. poprawy efektywności pomocy społecznej [Relacja spotkania 11.12.2013]

Relacja ze spotkania Grupy Dialogu Społecznego ds. poprawy efektywności pomocy społecznej

11 grudnia 2013, MOPS – siedziba Stowarzyszenia KARAN, ul. Skoczylasa 7 

W dniu 11 grudnia 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia KARAN odbyło się kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. poprawy  efektywności pomocy społecznej. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele  pozarządowych organizacji  pomocowych, Banku Żywnosci we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami  UM Wrocławia.

Celem spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

  1. Stowarzyszenie Karan
  2. Chrześcijańska Służba Charytatywna
  3. Państwowy Związek Emerytów i Rencistów Okręg Wrocław
  4. Świetlica Środowiskowa „Źródełko”
  5. Środowiskowy Dom Samopomocy „W naszym domu”
  6. MOPS

 Spotkanie poprowadziła Pani Patrycja Nowakowska (MOPS)

Przebieg spotkania:

  1. Prezentacja Programu Aktywności Lokalnej „Aktywna Leśnica”

Projekty:

Animator Lokalny

Warsztat Kompetencji Społecznych

Warsztat zarządzania gospodarstwem domowym 

Warsztat fotograficzny

Grupa samopomocowa

Integracja sensoryczna

Warsztat autoprezentacji – Metamorfoza

Łącznie w powyższych projektach wzięło udział blisko 100 osób.

Ponadto:

Profilaktyka uzależnień  - szkoła

Partnerstwo Lokalne dla Leśnicy

Festyn Integracyjny „Spocznij! Baw się dobrze!” 8 czerwiec 2013r.

Dzień Życzliwości   hapenning Życzliwa Leśnica

Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem w Leśnicy 

  1. Prezentacja działań Stowarzyszenia Karan
  2. Dyskusja o najważniejszych kwestiach, problemach, możliwych partestwach i współpracy zainteresowanych podmiotów.

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 20.02.2014