GDS ds. pomocy społecznej [Zaproszenie na spotkanie 11.12.2013]

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna.

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. poprawy efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele pozarządowych organizacji pomocowych, Banku Żywności we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami UM Wrocławia. Celem naszych spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

  • Termin i miejsce: środa, 11 grudnia 2013, godz. 13.00 (do 15.00)- siedziba Stowarzyszenia KARAN, ulica Skoczylasa 8 Wrocław - Leśnica, karan.wroc.pl/kontakt/

Plan spotkania:

1. Prezentacja założeń, przebiegu oraz osiągnięć Programu Aktywności Lokalnej "Aktywna Leśnica" - programu aktywizacji społecznej ludności Leśnicy.

2. Przykłady dobrych praktyk w Leśnicy w ramach działań Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy

3. Prezentacja działań Stowarzyszenia KARAN

4. Sprawy różne

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia na adres: rafal.florczak@um.wroc.pl

Zapraszamy