GDS ds. kultury [Zaproszenie na spotkanie 2.12.2013]

Do wiadomości wrocławskich organizacji pozarządowych:


Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Kultury

Temat przewodni: Kultura we Wrocławiu a seniorzy

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na rzecz rozwoju kultury i aktywizacji społecznej osób starszych.
Termin: poniedziałek, 2 grudnia 2013, w godz. 13.00 – 15.00

  • Miejsce: sala konferencyjna Sektor 3, ul. Legnicka 65.
  • Lokalizacja - www.sektor3.wroclaw.pl
  • Idea, cel spotkania:  Prezentacja oferty kulturalnej skierowanej do seniorów. Diagnoza najbardziej palących problemów – tematów do dyskusji, wyzwań, celów związanych z dostępem do kultury osób starszych oraz ich społecznej aktywizacji we Wrocławiu.
  • Docelowo: rozwiązywanie konkretnych problemów, tworzenie dobrych wzorców i praktyk działania.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 29.11.2013 na adres: rafal.florczak@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:

  • Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema
  • Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia
  • Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.
Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.