GDS ds. Aktywności Sportowej [Zaproszenie na spotkanie 22.01.2016]

Czas: 22 stycznia 2016, godz. 13:00; miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65.

Uczestnicy: przedstawiciele: Politechniki Wrocławskiej, Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiej Piłki Nożnej, Fundacji Katarynka, portalu wroclaw.pl, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Klubu Kibiców Niepełnosprawnych, Rady Miejskiej Wrocławia, Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, WKS Śląsk Wrocław, Start Wrocław, Rady Osiedla Borek, Kibice Razem Śląsk Wrocław, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Fundacji Eudajmonia, Dolnośląskiego Klubu Sportu i Turystyki Osób Niewidomych i Słabowidzących, Urzędu Miejskiego Wrocławia (Biuro Sportu Turystyki i Rekreacji; Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego).

Prowadzący spotkanie: Dominik Golema (UMW), Paweł Parus (KKN)

Cel spotkania: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń nt. aktywności sportowej Wrocławian (zarówno w formie czynnej, jak i biernej – uczestnictwo w roli widza, kibica w wydarzeniach sportowych), próba zdefiniowania sposobów i metod poprawy sytuacji w obszarach deficytowej aktywności.

Przebieg spotkania: Zaprezentowana została metoda pracy Grup Dialogu Społecznego, przeprowadzono otwartą dyskusję inwentaryzującą zagadnienia, którym mogą być poświęcane kolejne spotkania GDS, w końcowej części zaprezentowano projekt „Trzeci Sektor” dedykowany udziałowi organizacji pozarządowych w imprezach sportowych na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Synteza dyskusji: Są pewne dyscypliny i aktywności sportowe, których popularność w społeczeństwie dynamicznie wzrasta ( bieganie, rower, nordic walking) – co jest bardzo pozytywną tendencją; spada uczestnictwo bierne (kibicowanie) w imprezach sportowych (z wyjątkiem wydarzeń szczególnych jak np. mecz z udziałem kadry narodowej). W toku dyskusji, w formie otwartej rozmowy podjęto próbę identyfikowania czynników wpływających na obecny stan aktywności sportowej.

 • Wychowanie do kultury fizycznej – bardzo istotne jest formowanie dobrych, aktywnych postaw u dzieci, rozbudzając ich zamiłowanie do sportu; jeżeli polubią sport, będą w przyszłości go uprawiać oraz będą uczestniczyć w imprezach sportowych
 • Profesjonalne warunki – niesłychanie ważne jest umożliwienie uprawiania sportu przez dzieci i młodzież w profesjonalnych warunkach (stadiony, hale...); najmłodsi muszą poczuć się traktowani z atencją i nadzieją, wówczas możemy oczekiwać od nich zaangażowania i determinacji w działaniu na przyszłość.
 • Boiska – podobnie jak przed kilku laty ułatwiono dostęp do sal gimnastycznych w szkołach, tak teraz potrzeba udostępnić boiska przyszkolne – otwarcie i włączenie oświetlenia po zmierzchu. Młodzież niejednokrotnie ma bardzo mocno wypełniony czas w ciągu dnia i dopiero wieczorem jest w stanie potrenować, ponadto gra w piłkę przy świetle reflektorów jest atrakcyjna, kojarzy się ze stadionami.
 • Odpowiedzialność – poważnym mankamentem jest obawa przed wzięciem odpowiedzialności za dzieci (uczniów) w czasie wolnym od zajęć – np. udostępnienie boiska w sobotę, niedzielę
 • Szkoła na osiedlu – szkoły posiadają bazę sportową, warto poczynić więcej wysiłków, aby stały się rzeczywistymi miejscami aktywności sportowej dla mieszkańców z najbliższej okolicy
 • Edukacja – dobry przykład – bardzo ważne jest pokazywanie i przekonywanie do korzyści płynących z uprawiania kultury fizycznej.
 • Puby – odczuwany jest niedostatek wspólnego oglądania wydarzeń sportowych na ekranach w pubach. Brak transmisji w pubach.
 • Seniorzy – warto zbudować dobre działania marketingowe adresowane do seniorów, jako grupy kibiców.
 • Piłka nożna kobiet – wskazano na deficyt promowania piłki nożnej wśród dziewcząt, warto tę kwestię rozwinąć
 • Tablety – współczesne młode pokolenie jest zawładnięte przez wirtualny, a nie prawdziwy, wymiar życia. Nasza codzienność jest prze informatyzowana – społeczne e-uzależnienie. (co trzeci posiadacz konta na Facebooku, podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia, umieszczał zdjęcia i wpisy siedząc przy stole podczas wieczerzy wigilijnej!)
 • Tożsamość – potrzebne są wielotorowe działania budujące tożsamość mieszkańców z klubami sportowymi (m.in. piłkarskimi), a nie tylko z wynikami jakie osiągają
 • Relacje – ważne i cenne jest budowanie i wzmacnianie relacji zawodników sportowych z kibicami, szczególnie najmłodszymi!!
 • Świadectwa z pasją – nic nie jest tak wiarygodne i pociągające jak świadectwo, opowieść pasjonata o jego własnych doświadczeniach sportowych, podróżniczych. Trzeba promować nie tylko gwiazdy, ale ludzi z pasją.
 • Znani i lubiani – nawet świetna akcja promocyjna nie daje dobrych efektów, jeżeli nie jest wzmocniona przekazem osoby powszechnie znanej i uznawanej.
 • Media społecznościowe – ważne narzędzie, również w promocji aktywności sportowej, wciąż niewystarczająco wykorzystane.
 • Relacje w mediach – intensyfikowane w sytuacji spektakularnych sukcesów (a te nie zdarzają się często), mocno intensyfikowane wobec porażek i niepowodzeń, brak obecności sportu w mediach na co dzień
 • Informacja – zainteresowani wiedzą, kiedy, gdzie i jakie wydarzenie ma miejsce, ale nie jest to wiedza wspólna, powszechna; częsty stan wiedzy mieszkańców wyraża się: „to dzisiaj jest jakiś mecz?! Naprawdę?!...”
 • W odczuciu i przekonaniu uczestników spotkania aktywność w kibicowaniu nie jest pochodną jedynie wyników poprzednich rozgrywek i cen biletów, ale jest to pewien wymiar kultury sportowej, którą winniśmy pobudzać i rozwijać wieloma metodami.

Termin, miejsce oraz dokładna tematyka kolejnego spotkania GDS ds. Aktywności Sportowej zostanie zakomunikowana w formie otwartej drogą elektroniczną oraz pocztą elektroniczną do uczestników pierwszego spotkania.