GDS ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych [Relacja spotkania 10.02.2015]

Pierwsze spotkanie GDS ds. inicjatyw na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych odbyło się w dniu 10 lutego 2015 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Bartłomiej Skrzyński – Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, ponadto przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była diagnoza obecnej sytuacji, wspólna dyskusja, identyfikacja i uporządkowanie tematów, celów i priorytetów działań.

Moderatorem spotkania był Pan Dominik Golema, który na wstępie przedstawił prezentację, w której wyjaśnił zasady funkcjonowania GDS oraz opowiedział o grupach dialogowych działających aktualnie przy Urzędzie Miejskim Wrocławia. W dalszej kolejności głos zabrał Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych, który mówił o inicjatywach podejmowanych przez niego oraz przez Radę Konsultacyjną ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych orazWrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pn. „Bez barier”. Na temat działań Rady oraz jej pomysłów na systemowe działania dotyczące aktywizacji osób z niepełnosprawnością wypowiedział się również Przewodniczący Rady Krzysztof Peda. Przewodniczący przyznał, że Rada nie jest i nie chce być monopolistą na pomysły działań związanych z wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych, dlatego kieruje prośbę o doradztwo do organizacji zajmujących się tą tematyką na co dzień, właśnie w formie konsultacji.

W dalszej części spotkania poproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych o propozycje tematów koniecznych do omówienia w ramach Grupy Dialogu Społecznego. Obszary tematyczne poruszone przez uczestników:

  • Konkursy ogłaszane przez Gminę Wrocław
  • Komunikacja /w tym podróżowanie osób niepełnosprawnych oraz transport specjalistyczny osób niepełnosprawnych
  • Sposób przyznawania i odpłatność za lokale dla NGO'sów
  • Edukacja włączająca
  • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych /dofinansowanie, spotkania dla pracodawców/
  • Usługi asystenckie i wolontariat specjalistyczny
  • Propozycje spędzania czasu wolnego /Kalendarz wydarzeń dla osób niepełnosprawnych

Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w dniu 17 lutego 2015r i będzie ono dotyczyło konkursów planowanych na 2015r.

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządziła Joanna Bisiecka-Szymczak