Bezpłatne szkolenia dla NGO

Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.

 1. Jak przygotować kampanię 1% – wykorzystanie narzędzi social media w promocji NGO

  Termin 14 i 15 listopada 2017 w godz. 16.30 – 20.30

  Ostateczny termin zgłoszeń:  10 listopada  2017r.

Program

Ankieta

 

 1. Budowanie motywacji do aktywności seniorów - zakończone

Szkolenie przygotowujące osoby w organizacjach pozarządowych / wolontariuszy,trenerów /  do pracy z seniorami.

CZAS TRWANIA:  3 dni szkoleniowe – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max. 30  

Ilość szkoleń  -  11

Termin:  2, 3 i 4 października 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   29 września  2017 r.

Program

Ankieta

 

 1. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno-prawne, wolontariatu i umowy o pracę - zakończone

   

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie – max. 30

Ilość szkoleń - 1

Termin: 9 i 16 października 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  6 października 2017 r. 

Program

Ankieta

 

 1. Metody aktywizacji dzieci i młodzieży - zakończone

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 10 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie – max. 30

Ilość szkoleń - 1

Termin:  18 i 20 października 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  16  października 2017 r.   

Program

Ankieta

 

 1. Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna - zakończone

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie – max. 30

Ilość szkoleń - 1

Termin: 23 i 24 października 2017 r. w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:    19 października 2017 

Program

Ankieta

 

 1. Metody pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie - brak miejsc

Szkolenie adresowane do opiekunów grup w świetlicach środowiskowych,stowarzyszeniach ,fundacjach,wolontariuszy pracujących z dziećmi lub rozpoczynających pracę.

CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie – max. 30

Ilość szkoleń – 1

Termin:   6 i 7 listopada 2017 r. w godz. 16.30 – 20.15

Ostateczny termin zgłoszeń:   2 listopada 2017 r.

Program

Ankieta

 

 1. Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej warsztaty dla księgowych

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie – max. 30

Ilość szkoleń – 1

Termin:  13 i 14 i 15 listopada 2017 r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   9 listopada 2017 r.

Program

Ankieta

 

 1. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej - brak miejsc

CZAS TRWANIA : 1 dzień - 10 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max. 30  

Ilość szkoleń – 1

Termin:  18 listopada 2017 r. w godz. 9.00 – 17.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  16 listopada 2017 r. 

Program

Ankieta

 

 1. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowej dokumentacji

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie max 30

Ilość szkoleń - 1

Termin:  23 i 24 listopada 2017 w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  21 listopada 2017 r. 

Program

Ankieta

 

Rezerwacja miejsca  na szkoleniu następuje poprzez przesłanie ankiety na adres:

bps@um.wroc.pl lub jej dostarczenie na adres:

 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

 1. G. Zapolskiej 4, Wrocław

pok. 120 (tel. 71-777-86-68)

 

O  zakwalifikowaniu  na  szkolenie  zainteresowani  zostaną  powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub na podany adres e-mail.