Romowie to nie koczownicy

Minister Rumunii dementuje mity na temat Romów

  • Romowie to nie koczownicy

    Romowie to nie koczownicy


W czasie ubiegłotygodniowej wizyty we Wrocławiu, minister Vasile Daniel Sekretarz Stanu i przewodniczący Krajowej Agencji ds. Romów w Rumunii (z pochodzenia Rom) zaznaczył, że mieszkający i pochodzący z Rumunii Romowie absolutnie nie prowadzą koczowniczego trybu życia. Zachęcał on Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu do korzystania z oferty darmowych jadłodajni i zapraszał do wspólnego spożycia posiłku wyjaśniając, że nie ma przeszkód, by koczownicy korzystali z tego typu wsparcia. Jednocześnie zwrócił uwagę, że żebractwo jest w społecznościach romskich nieakceptowane.

Ubiegłotygodniowe spotkanie odbyło się z inicjatywy władz miasta Wrocławia i Konsulatu Generalnego Rumunii w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w nim udział Vasile Daniel – Sekretarz Stanu i przewodniczącym Krajowej Agencji ds. Romów w Rumunii oraz Dragos Gheorghiu, Konsul Generalny Rumunii w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i organizacji pozarządowych.

– Przewodniczący rumuńskiej Krajowej Agencji ds. Romów podkreślił gotowość i konieczność współpracy rządu Rumunii, Ambasady oraz władz samorządowych i wojewódzkich w celu wypracowanie wspólnego planu działania – powiedziała po spotkaniu Anna Szarycz, wiceprezydent Wrocławia. – Zapewnił także wsparcie Ambasady Rumunii w uzupełnieniu niezbędnych koczownikom dokumentów – podkreśliła Anna Szarycz i dodała, że zaproponował również współpracę w realizacji zadań poprzez zawiązanie lokalnych partnerstw miast i regionów, z których pochodzą przebywający we Wrocławiu Romowie.

W Rumunii, wg statystyk rządowych, żyje ok. 650 tys. Romów. Społeczność romska  jest złożona i różnorodna pod względem statusu społecznego i ekonomicznego. W Rumunii realizowanych jest wiele projektów ukierunkowanych na wsparcie i integrację społeczności romskiej, w szczególności w systemie edukacji np. na uczelniach wyższych funkcjonują parytety (ok. 500 miejsc jest uruchomionych specjalnie dla członków społeczności romskich, ok. 3000 – 5000 w szkołach średnich). Realizowane i rozwijane są również programy wsparcia w opiece zdrowotnej i socjalnej oraz na rynku pracy.

arc

Zgłoś uwagę