Rodzicu zapytaj o wolne

Szkoły muszą poinformować o dniach wolnych od zajęć

 

 


 

Do końca września dyrektorzy szkół powinni poinformować rodziców uczniów o dniach wolnych od zajęć. Uczniowie szkół podstawowych i zasadniczych mają prawo do 6 dni bez nauki w ciągu roku. Gimnazjalistom przysługuje 8 takich dni, a pozostałym uczniom 10. O tym kiedy one będą, decyduje dyrektor szkoły.

- Dodatkowe dni wolne mogą być w trakcie egzaminów i sprawdzianów oraz świąt, które nie są dniami wolnymi – zaznacza Iwona Bugajska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

W tych dniach, w niektórych szkołach pracuje tylko część nauczycieli na dyżurach w świetlicach. Pozostali muszą je odrobić na przykład podczas zajęć dodatkowych.

- To są dni wolne dla uczniów, a nie dla nauczycieli. Podczas takich dni szkoła musi zapewnić uczniom opiekę – przypomina Bugajska.

jrZgłoś uwagę